„Jdu do toho znova“

04. 02. 2024 | Výbor
reakce na výzvy a ataky výboru plaveckého oddílu SKP Nymburk

„Jdu do toho znova“

     Po zvážení současné situace v SKP Nymburk a stažení rezignace na funkci předsedy k 31. 1. 2024, se silnou podporou členů VV i převážné většiny oddílů čehož si nesmírně vážím a děkuji za ni, jdu do dalšího boje o funkci předsedy SKP v kterékoliv době. Mimořádné i řádné. Platí i pro rok 2025. Vyzyvatele o funkci předsedy, nominanta plaveckého oddílu pana Ing. Pavla Moravce vyzývám, aby začal vyplněním přihlášky za člena SKP Nymburk.

     Všem členům současným i budoucím slibuji, že nastavené systémy řízení SKP se v čase let osvědčily a jsou i úspěšné.

V roce 2023 jsem byl zařazen do Encyklopedie Osobností České a Slovenské republiky jako předseda SKP Nymburk. Toto je především vizitka práce trenérů, sportovců a vedoucích funkcionářů celého klubu. Naše dobrá práce je asi vidět a velice dobře je hodnocena veřejností. Za to patří velký dík všem.

 

 Stále je možné věci vylepšovat. Lze např. uvažovat o vylepšování rozdělování dotací u „mládežnických“ oddílů, které však nikdy nebude spravedlivé a vyhovovat všem. I o dalších rozumných návrzích na zlepšení činnosti

     V čem přitvrdím, to budou finance!

     Oddíly si budou hospodařit se „svými“ penězi, ale ne s penězi všech v SKP. Musím doplnit, že s tímto však nemá problém 10 oddílů z 11 oddílů SKP.

 

                                                                                                    Miloslav  M a t o u š

                                                                                                  předseda SKP Nymburk

      Když si objednáváte zboží, tak bude na firmu:

Sportovní klub policie Nymburk z.s.

Boleslavská 1831

288 02 NYMBURK

IČ: 14801027

Doručovací adresu si dáte svoji! Nebo kam chcete doručit.

 

VS oddílů:  atletický       1                 pro platby!!

                   Plavecký   28

                    Mažoretky   4

                    ASPV         3208               

na ostatní nebo bez VS nebude brán zřetel

 

 

Dále bude řádně vyžadováno dodržování!

1. Předseda Klubu je statutárním orgánem Klubu, který zastupuje a podepisuje jeho jménem. Předseda Klubu může jednáním a podepisováním písemně pověřit jiného člena Výkonného výboru.

/ stanovy SKP/

11. Veškeré právní úkony a závazky oddílu SKP k jiným subjektům předkládá výbor oddílu SKP jako návrh VV SKP, jedná se zejména o: Ø objednávky Ø smlouvy nájemní, o dílo, zajištění autodopravy a další Ø pracovně právní vztahy Ø mandátní smlouvy

12. Jakékoli právní závazky oddílu SKP může výbor oddílu SKP nebo jeho člen uzavřít jen na základě písemného zmocnění v souladu se stanovami SKP . /Směrnice pro činnost oddílů/
SKP Nymburk
Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk

M: +420 606 567 240
E: skp.nbk@tiscali.cz
Ochrana osobních údajů

Copyright © 2024 by SKP Nymburk | realizace Regional | Administrace