Na podporu sportu a pohybových aktivit navrhuje stát nejnižší částku od roku 2016! Střešní organizace poslaly premiérovi naléhavou výzvu

14. 09. 2023 | Výbor
V aktuálním návrhu státního rozpočtu na rok 2024 je na podporu sportovního prostředí vyčleněno 5,2 miliardy korun, což je nejnižší částka za posledních osm let. Představitelé a zástupci největších sportovních spolků – České unie sportu, Sdružení sportovních svazů a České obce sokolské jsou touto skutečností znepokojeni, a proto adresovali naléhavou výzvu premiérovi a ministru financí České republiky. V ní žádají o úpravu návrhu státního rozpočtu, konkrétně o zvýšení výdajů v kapitole Národní sportovní agentura.

„Od roku 2021 se podpora sportu stále snižuje, pociťujeme nedostatek trenérů a bohužel evidujeme také úbytek organizovaných sportovců, zejména z řad dětí a mládeže. Sportovní infrastruktura dlouhodobě chátrá a zůstane-li podpora sportu na příští rok v navržené výši, hrozí skutečný kolaps sportovního prostředí. Už letos nestačily prostředky na vypsání dotací na údržbu a provoz sportovišť. Ta ale sama od sebe fungovat nebudou. Věřím, že premiér s ministrem financí vyslyší naši výzvu a při společném jednání najdeme schůdné řešení, které umožní rozvoj pohybových aktivit našich občanů i v budoucnosti,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu. „Nejen že kluby nebudou moci udržet provoz sportovišť, ale trenéři a cvičitelé mládeže, kteří na toto zaměstnáni vsadili v dobách státní podpory sportu blížící se 10 miliardám korun ročně, si budou muset hledat zaměstnání jinde.“

 

Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů České republiky nechápe, proč skokové navyšování výdajů na obranu (135 % loňské výše) doprovází skokové snížení výdajů na pohybové aktivity: „Z našich průzkumů dlouhodobě vidíme, že nejen mládež, ale většina lidí nemá fyzickou kondici na zvládání krizových situací. Nerozumím tomu, proč se stát zvláště v dnešní rozbouřené době nechová zodpovědně a stále podceňuje význam sportu a pohybových aktivit pro kondici a zdraví našich občanů. Snížená státní podpora do této oblasti se velmi negativně odrazí v budoucnosti.“

 

Všichni tři signatáři výzvy upozorňují, že sport a pohybové aktivity jsou ve všech vyspělých zemích pokládány za nezbytnou součást zdravého životního stylu a starostka Sokola Hana Moučková k tomu dodává: „Chápeme současnou složitou situaci, ale jsme přesvědčeni, že pohyb a fyzická zdatnost jsou mimo jiné jednou z nejlepších zdravotních prevencí. Investice do podpory zdravých pohybových aktivit ze strany státu se nám všem v budoucnu mnohonásobně vrátí formou snížených výdajů na zdravotnictví, zejména na předcházení civilizačních onemocnění.“

 

Stát přitom disponuje podloženými daty, které dokazují, že úroveň fyzické zdatnosti je nejnižší za posledních 50 let a že se rok od roku zhoršuje. Pohybové aktivity se ze života dětí a mladých lidí rapidně  vytrácejí,  nemají základní  pohybové návyky, které je obtížné v pozdějším věku získat. K péči o vlastní zdraví stát občany nijak nemotivuje a podmínky pro sportování jsou rok od roku horší. Autoři výzvy proto nechápou, proč stát podporu sportu snižuje a zároveň připomínají státní koncepci Sport 2025, kterou vláda schválila v roce 2016. Podle ní se má státní podpora sportu v roce 2025 přiblížit 1 % celkových výdajů státního rozpočtu, což by v příštím roce znamenalo 20 miliard korun.

 

Porovnání předpokládaných výdajů na podporu sportu, ke kterým se vláda zavázala svým usnesením ke Koncepci Sport 2025 (1% celkových výdajů státního rozpočtu do roku 2025) a skutečnými výdaji ze státního rozpočtu v letech 2017 – 2024 (v mld. Kč v cenách 2023).

 

Výdaj                  2017        2018        2019       2020        2021       2022       2023        2024            Celkem

Koncepce            10,3         11,8         13,3        14,8         16,3        17,8         19,3         20,8 ⃰             124,4

Skutečnost           8,8           8,4          9,6           7,9           8,4          7,1           6,9           5,2                62,3

⃰ předpoklad dle zveřejněného návrhu státního rozpočtu na rok 2024SKP Nymburk
Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk

M: +420 606 567 240
E: skp.nbk@tiscali.cz
Ochrana osobních údajů

Copyright © 2024 by SKP Nymburk | realizace Regional | Administrace