ČUS a Sdružení sportovních svazů odmítají plánovaná krácení finančních prostředků pro český sport

15. 06. 2023 | Výbor
Představitelé České unie sportu a Sdružení sportovních svazů ČR zásadně nesouhlasí s dalším snižováním finanční podpory sportovnímu prostředí. Na dnešním pracovním jednání předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek informoval o podpoře sportu ze státního rozpočtu na rok 2024. Navrhované úpravy jsou pro největší a nejvýznamnější sportovní spolky v Česku alarmující a naprosto nepřijatelné.

V aktuálně platném státním rozpočtu na rok 2023 byla částka pro NSA oproti roku 2022 zkrácena o téměř 200 milionů korun a vláda avizuje její další snížení ještě letos. V návrhu rozpočtu na rok 2024 je příspěvek pro NSA v porovnání s loňským rokem snížen dokonce o cca 25 procent! Toto radikální krácení státní podpory sportovnímu prostředí zástupci největších spolků zásadně odmítají.

 

„Český sport je dlouhodobě podfinancován, sportovní infrastruktura neodpovídá potřebám rozvoje sportovních a pohybových aktivit naší populace. V důsledku nedávných protipandemických opatření i následné energetické krize se situace radikálně zhoršila, došlo k úbytku počtu aktivních sportovců, mnoho sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot muselo kvůli nedostatku finančních prostředků omezit či dokonce ukončit svoji činnost. Již tak zbídačený sport přijde o další podporu,“ konstatuje Miroslav Jansta, předseda ČUS.

 

V loňském průzkumu ČUS uvedlo 58 procent provozovatelů vnitřních sportovišť, že jim bez pomoci státu reálně hrozí ukončení činnosti během tohoto roku. Více než dvě pětiny klubů plánovalo kvůli nedostatku financí snížit počty tréninkových hodin. Pro letošní rok navíc není jistá státní podpora na provoz a údržbu sportovišť. Český sport také trápí odliv dětí a vysoká obezita u mladé generace. To potvrdil i průzkum České unie sportu, do kterého se zapojilo 1700 zástupců TJ/SK. Podle 40 procentům z nich se nevrátil dostatečný počet dětí po koronavirové pandemii. Nejčastějším důvodem pro ukončení činnosti je ztráta zájmu o sport.

 

„Fyzická připravenost i kvalita pohybové gramotnosti mladých lidí se v posledních letech výrazně zhoršila. Už dnes se společnost potýká s vážnými problémy z nedostatku pohybových aktivit, proto je nanejvýš žádoucí tento negativní a varovný trend rychle zastavit a nejlépe obrátit,“ apeluje Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů ČR. Kvůli dlouhodobého nezájmu státu o tuto oblast také mizí dobrovolníci, 81 procent současných předsedů klubů uvedlo, že za sebe nemá náhradu. Pro nové funkcionáře není sport atraktivní z důvodu nedostatku peněz. Ubývá tak lidí, co přivádí děti ke sportu.

 

Společné prohlášení ČUS a SSS ČR:

 

„Rozumíme současné potřebě celkově a dlouhodobě snižovat schodek státního rozpočtu, ale zároveň jsme přesvědčeni, že tento proces by měl být vyvážený a z hlediska dlouhodobých dopadů důkladně promyšlený.

 

Případná úspora několika miliard na úkor podpory sportu a pohybu nebude pro zlepšení finanční kondice České republiky významná a rozhodně nevyváží negativní a katastrofální dopady, které by toto opatření přineslo pro budoucnost sportování a zdravého životního stylu v naší zemi. Sport a pohyb je potřeba vnímat jako prevenci v boji proti chorobám. Proto vyzýváme naše vedoucí politické reprezentanty, aby snižování finančních prostředků pro český sport zastavili a naopak začali navyšovat tak, jak ukládá vládou schválená Koncepce podpory sportu 2016-2025! Organizovaný sport se stává pro nízkopříjmové rodiny luxusem, takový negativní trend musíme zastavit.“

 

JUDr. Miroslav Jansta (předseda ČUS)                                                                 JUDr. Ing. Zdeněk Ertl (předseda SSS ČR)SKP Nymburk
Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk

M: +420 606 567 240
E: skp.nbk@tiscali.cz
Ochrana osobních údajů

Copyright © 2024 by SKP Nymburk | realizace Regional | Administrace