Mimořádně nízká státní podpora sportu v roce 2023

27. 10. 2022 | Výbor
Z jednání VV ČUS Předseda ČUS také informoval členy výkonného výboru o přípravě státního rozpočtu na rok 2023, v němž vláda navrhla pro sportovní prostředí pouze 6,75 miliardy korun, což je celkově o více než jednu miliardu méně než v roce 2021. V praxi to znamená, že na neinvestiční výdaje sportu, tedy na trenéry, činnost klubů, svazů či provoz sportovišť, vláda na rok 2023 vyčlenila pouze 4,9 miliardy Kč, o 0,7 miliardy méně než v letošním roce – to vše při násobných cenách energií.

Tato částka je jedna z nejnižších, které směřovaly do sportu od roku 1989. Nejen že naprosto neodpovídá dlouhodobým potřebám českého sportu, ale neumožní mnoha klubům, zejména vlastníkům sportovišť přežít. Bez pomoci vlády nebo Ministerstva průmyslu a dopravy ČR čeká provozovatele bazénů přetěžká sezona „Česká unie sportu už využila bezpočet možností pro jednání s Národní sportovní agenturou, Ministerstvem financí ČR i zástupci obou komor parlamentu, aby se tato extrémně nízká podporu státu do sportu navýšila – dosud však neúspěšně.

Zatím to prostě nikomu nevadí.

Nezbývá než věřit, že význam role pravidelného pohybu a sportu pro celou společnost si uvědomí členové poslanecké sněmovny i pod argumenty odborníků z mimosportovního prostředí při schvalování závěrečné verze rozpočtu,“ řekl Miroslav Jansta.

Zprávu týkající se úprav poslaneckého návrhu novely zákona o podpoře sportu, zaměřeného na úpravu fungování Národní sportovní agentury, který předložili koaliční poslanci, podal generální sekretář ČUS Jan Boháč. Konstatoval, že všechny písemné připomínky, které autorům poskytla ČUS, byly nyní akceptovány. „Za velice důležité považujeme to, že v novele tohoto zákona zůstala zachována povinnost měst a obcí s rozšířenou působností i nadále zpracovávat plán rozvoje sportu, která měla vypadnout. Přesto bychom uvítali spíše nový komplexní zákon o sportu a samostatné ministerstvo pro sport,“ hodnotil přípravu novely Jan Boháč.

 

Jaká opatření byla přijata v Národním sportovním centru Nymburk?

Tam byla provedena kompletní výměna osvětlení hal za LED osvětlení, snížena teplota v halách, v bazénu, v ubytovacích zařízeních, ve stravovacím provozu a ve všech zázemích areálu. Byla zde také provedena rekonstrukce kotelny za deset milionů korun, aby se snížily energetické ztráty. Ceny v Nymburce byly navýšeny zhruba o čtrnáct procent.

ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU 8/2022:  https://www.cuscz.cz/files/3165MGR.pdf

 SKP Nymburk
Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk

M: +420 606 567 240
E: skp.nbk@tiscali.cz
Ochrana osobních údajů

Copyright © 2024 by SKP Nymburk | realizace Regional | Administrace