Možnost příspěvku od zdravotní pojišťovny na pohybové aktivity

27. 01. 2022 | Výbor
Připomínáme svým členům možnost využití příspěvku od zdravotní pojišťovny na pohybové aktivity.

I v roce 2022, tak jako v minulých le­tech je možné téměř u všech zdravotních pojišťoven využít příspěvku na úhradu nákladů na pohybové, respektive sportov­ní aktivity. Příspěvek lze například využít na úhradu nákladů spojených s členskými příspěvky v našich oddílech .

Členové k získání příspěvku od zdravot­ní pojišťovny potřebují vystavit ze strany klubu potvrzení o úhradě členských pří­spěvků. Některé pojišťovny používají k potvrze­ní o úhradě vlastní formuláře. Pro ty pojišťovny, které nemají předepsaný formulář k potvrzení, přikládáme vzor (viz níže).

 

 Konkrétní informace o příspěvcích a dalších benefitech naleznete na webových stránkách zdra­votních pojišťoven.

Galerie


Potvrzení o úhradě členských příspěvků.pdf


SKP Nymburk
Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk

M: +420 606 567 240
E: skp.nbk@tiscali.cz
Ochrana osobních údajů

Copyright © 2024 by SKP Nymburk | realizace Regional | Administrace