Pozvánka na Valnou hromadu-změna zahájení!!

13. 08. 2020 | Výbor
Výkonný výbor Sportovního klubu policie Nymburk svolává na den 16. září 2020 od 19:00 hodin ve Vinárně restaurace Dřevák v Nymburce Valnou hromadu delegátů sportovních oddílů Sportovního klubu policie Nymburk

PROGRAM

1. zahájení, schválení programu.

2. Volba komisí  (  volební a návrhové ).

3. Zpráva o činnosti Sportovního klubu policie za uplynulé období

4. Volba  orgánů SKP Nymburk

5. Diskuze

6. Zpráva volební komise

7.  Zpráva návrhové komise – návrh usnesení VH.

8.  ZávěrSKP Nymburk
Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk

M: +420 606 567 240
E: skp.nbk@tiscali.cz
Ochrana osobních údajů

Copyright © 2021 by SKP Nymburk | realizace Regional | Administrace