Vláda zrychlila scénář uvolňování mimořádných opatření

01. 05. 2020 | Výbor
NSA dále upozorňuje, že toto výkladové stanovisko je vydáváno výhradně k usnesení č. 452 a usnesení č. 453 a vychází z aktuální situace, která se však může v krátkém čase měnit. Proto doporučujeme pravidelně sledovat webové stránky Úřadu vlády www.vlada.cz, Ministerstva zdravotnictví ČR www.koronavirus.mzcr.cz, Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz a Národní sportovní agentury www.agenturasport.cz a v této souvislosti pak přijímat příslušná opatření.

OD

11. 5. 2020

Pro organizovaný trénink sportovců plati na venkovním i vnitřním sportovišti:

Maximálně 100 osob (Rozhodčí, sportovci, techničtí pracovnici, organizátoři, pořadatelská služba, realizační tým, zdravotnici, zástupci médii)

Bez šaten a sprch

Sportovci při sportováni nemusi mít roušku, ostatní osoby na sportovišti (včetně trenérů) roušku mít musejí po celou dobu Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami na sportovišti musí být minimálně 2 metry

Po skončení každého tréninku musí být provedena desinfekce sportovních pomůcek

Povoleno pořádáni sportovních akcí (turnaje, zápasy, závody...) při splněni výše uvedených podmínek

Galerie


Výkladové-stanovisko-NSA-29.4.2020_návrh.pdf


SKP Nymburk
Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk

M: +420 606 567 240
E: skp.nbk@tiscali.cz
Ochrana osobních údajů

Copyright © 2022 by SKP Nymburk | realizace Regional | Administrace