V Sadské policisté změřili síly ve víceboji

21. 09. 2021 | Policejní sport
Od úterý 7. září do čtvrtka 9. září 2021 probíhal v areálu Školního policejního střediska Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Sadská a v jeho okolí další ročník Policejního mistrovství ČR ve víceboji. I když aktuální doba policejnímu sportu příliš nepřeje, sjelo se na Mistrovství 30 závodníků z 6 krajských ředitelství policie.

Pořadatelé využili možností vlastního areálu i přírody v okolí a do soutěže jednotlivců (trvající 2 dny) připravili následující disciplíny:

Překážková dráha je soutěž vyžadující všestrannost – sílu, mrštnost, rychlost i vytrvalost. Policisté na začátku i konci dráhy zdolávají (s jištěním zkušeného instruktora) lezecké cesty na trenažéru Jakub, mezitím musí překonat dalších 5 překážek, ať už jde o svislou, 2 metry vysokou bariéru, či vodorovnou, ve výšce zavěšenou kládu, apod. Cílem je překonat všechny překážky v co nejrychlejším čase, přičemž žádnou překážku nesmí závodník předem vzdát. Nepřekonání překážky na určený počet pokusů nebo v určeném čase znamená vykonat stanovený trest, který nejenže závodníka zdrží, ale také mu ubere síly.

Plavání se záchranou tonoucího je disciplínou částečně simulující záchranu topících se osob v běžném výkonu služby. Disciplína vychází z toho, že policisté v reálu zachraňují topící se osoby ve služebním stejnokroji. Po skoku do neznámé vody (přírodní voda Jezera Sadská) musí závodníci doplavat k figuríně, která má váhu dospělého člověka, cca 80kg. Figurínu musí správným způsobem dopravit na břeh, vytáhnout ji a položit do záchranářských nosítek. Kromě správné techniky se opět hodnotí dosažený čas.

Soutěž v praktické střelbě obsahuje dvě střelecké situace, do kterých se policista může ve výkonu služby dostat. Kromě toho, že policisté střílí z krátké služební zbraně po fyzické zátěži, snaží se dosáhnout co nejrychlejšího času, ale také maximálního počtu bodů (zásahů).

Poslední disciplína jednotlivců je policejní cross, tedy běh terénem. Kratší trasa určená pro ženy měří 5km, delší trasa určená pro muže čítá 7km. Policisté běží celou trať ve služebním stejnokroji, musí mít i služební opasek s příslušenstvím, což samo o sobě zvyšuje zátěž, nicméně na poslední část trati musí závodníci ještě obléct balistickou vestu. O nejlepším závodníkovi rozhoduje nejrychlejší čas.

Poslední den Mistrovství patří tradičně soutěži družstev. Ta musí být složena z reprezentantů stejného krajského ředitelství, přičemž každá ze tří mužských věkových kategorií musí mít v týmu jednoho člena. Čtvrtým v týmu je vždy žena, bez ohledu na věkovou kategorii. Pro letošní rok zvolili pořadatelé dvě soutěžní týmové disciplíny, které jednak souvisí s výkonem policejní služby, jednak vyžadují společné týmové úsilí. Konkrétně se družstva utkala v paintballu a v jízdě na raftech po Jezeře. Výsledky obou disciplín byly na konci posledního soutěžního dne sečteny a mohlo dojít k jejich vyhlášení.

Slavnostního zakončení Policejního mistrovství ČR ve víceboji 2021 s vyhlášením výsledků se zúčastnili za pořádající Krajské ředitelství policie Středočeského kraje ředitel, brigádní generál Václav Kučera, a jeho náměstek pro vnější službu plukovník Jan Tulach. Spoluorganizátory zastupovali Miloslav Matouš, předseda Sportovního klubu policie Nymburk, a Václav Kuthan s Petrem Pávkem z Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy.

Vzácným hostem ceremoniálu byl ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje MUDr. Pavel Rusý. Za pořadatelský tým poděkovala závodníkům, organizátorům a všem, kdo Mistrovství podpořili, vedoucí školního policejního střediska v Sadské major Petra Hofmanová. Příjemným zakončením celého Mistrovství byl společenský raut, jehož hlavním cílem bylo nejen oslavit sportovní výkony všech závodníků, ale hlavně dopřát policistům možnost se vzájemně setkat, popovídat si a vyměnit si svoje (nejen sportovní) zkušenosti.

Výsledky PM ČR ve víceboji 2021

1) Absolutní vítěz soutěže jednotlivců:
nprap. Pavel Drábik, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

2) Vítězové jednotlivých věkových kategorií:
Muži I: prap. Stanislav Šebek, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Muži II: nprap. Pavel Drábik, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Muži III: kpt. Petr Dragoun, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Ženy I: stržm. Kristýna Schönpflugová, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy (nyní v ZOP)
Ženy II: kpt. Michaela Wiesnerová, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Soutěž družstev

1. místo: družstvo Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
2. místo: družstvo A Krajského ředitelství policie Středočeského kraje
3. místo: družstvo Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje

Závodníkům gratulujeme k dosaženým výsledkům, všem přeje mnoho sportovních, ale i osobních a pracovních úspěchů. A těšíme se na viděnou při dalších akcích policejního sportu.
 

mjr. JUDr. Petra Hofmanová
vedoucí Školního policejního střediska Sadská
13. září 2021

 SKP Nymburk
Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk

M: +420 606 567 240
E: skp.nbk@tiscali.cz
Ochrana osobních údajů

Copyright © 2022 by SKP Nymburk | realizace Regional | Administrace