Policejní víceboj má své vítěze

01. 06. 2018 | Policejní sport
V areálu Školního policejního střediska Sadská ve Středočeském kraji se ve dnech 29. května až 1. června 2018 konal policejní víceboj, který ve vzájemné spolupráci organizovaly Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy, UNITOP ČR a Sportovní klub policie Nymburk.

Třídenní sportovní klání prověřilo fyzickou zdatnost i psychickou odolnost 49 závodníků (z toho 14 žen), kteří plnili náročné disciplíny v kategorii jednotlivců a družstev.

V soutěži jednotlivců absolvovali policisté překážkovou dráhu, plavání se záchranou tonoucího, policejní cross a střelbu.

 Zvítězili Jan Materna (kategorie M3), David Sunkovský (kategorie M2) a Martin Hovorka (kategorie M1). Mezi ženami byly nejlepší Adéla Petráčková (kategorie Ž1) a Jana Schubertová (kategorie Ž2).

Soutěž smíšených družstev (3 muži z každé věkové kategorie a 1 žena) zahrnovala běh terénem a plnění různých úkolů z policejní činnosti.

Zlaté medaile získalo družstvo závodníků Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje,

 stříbrnou medaili si odvezl tým Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje a

bronz policisté Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Všem vítězům gratulujeme :)

Policejní mistrovství ČR v policejním víceboji 2018 se konalo v Sadské

                  Ve dnech 29. 5. – 1. 6. 2018 se konalo ve školním policejním středisku Krajského ředitelství policie Středočeského kraje v Sadské Policejní mistrovství ČR v policejním víceboji 2018.

Na organizaci Mistrovství se podílely Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy, UNITOP ČR a Sportovní klub policie Nymburk.
Na Mistrovství bylo nominováno celkem 49 závodníků z 10 krajských ředitelství policie a 1 celorepublikového útvaru, z toho bylo 14 žen. Muži byli podle věku rozděleni do tří kategorií a ženy do dvou.

V prostorách školního policejního střediska v Sadské (ŠPS) a v jeho okolí se Mistrovství konalo podruhé za sebou a právě prostředí, ve kterém disciplíny víceboje probíhají, je hlavní devízou pořadatele. ŠPS totiž disponuje lezeckým trenažérem Jakub, na kterém celé Mistrovství začíná, nedaleko samotného střediska je přírodní koupaliště Jezero s písčitou pláží a všude kolem se rozkládají borovicové lesy. Předpoklad vedení ŠPS a organizátorů vůbec, že v takovém prostředí budou závody rozmanité a zajímavé, se rozhodně naplnil. Zázemí mají účastníci Mistrovství přímo v budově ŠPS, kde se stravují a jsou zde i ubytováni. Letos se podařilo pro závodníky zajistit stravu, která po celou dobu odpovídala jejich fyzickým výkonům, byla doplněna o průběžně dodávané čerstvé ovoce a také o proteinovou tyčinku či iontové nápoje.

Ale začněme prvním dnem. V úterý 29. 5. 2018 závodníky v 13.15 hodin přivítal náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje pro SKPV plk. Jan Krejčí, který všem popřál do závodů hodně štěstí. Organizaci Mistrovství pak závodníkům popsala vedoucí ŠPS mjr. Petra Hofmanová a pravidla a sportovní stránku Mistrovství shrnul její zástupce a zároveň technický ředitel Mistrovství mjr. Miloslav Houdek. Ten je také hlavním strůjcem náplně jednotlivých disciplín, které jsou sice historicky dané, ale byly vsazeny právě do sadského prostředí. Hned nato už jedna polovina jednotlivců vstoupila do první disciplíny Mistrovství, překážkové dráhy. Ta je cca 300 metrů dlouhá a začíná výstupem na lezecký trenažér Jakub. Závodníci jsou samozřejmě jištěni kvalifikovanými instruktory, nicméně ti jim výstup rozhodně neulehčují. Pak následovalo překonání klády umístěné ve výšce cca 150 cm a přeběh kladiny. Další překážkou je silový úkol – plazení pod služebním vozidlem Amarok a následně pod nataženým provazem v celkové délce cca 25 metrů, kdy před sebou závodník tlačí pneumatiku. Policisté pak vběhli do lesoparku, kde překonali bariéru vysokou cca 2 metry a házeli granátem na cíl. Poslední překážkou byl šplh na síť zavěšenou na lezeckém trenažéru, samozřejmě opět s jištěním. Celou překážkovou dráhu zdolávali závodníci na čas, který se protahoval úměrně tomu, jak případně nezvládli některou z překážek – za to totiž následoval fyzicky náročný trest – přenášení klády z místa na místo. A protože se jedná o policejní závod, účastníci běží ustrojeni ve služebně pracovním stejnokroji včetně opasku a obuti jsou v holeňové obuvi. V době, kdy jedna polovina závodníků běží překážkovou dráhu, druhá část startovního pole plní disciplínu plavání se záchranou tonoucího. Tato disciplína plně odráží situaci, kdy policista zachraňuje tonoucího při běžném výkonu služby. Vybíhá ze služebního vozidla, ustrojen a obut stejně jako je popsáno pro překážkovou dráhu, přeběhne přes písčitou pláž, skočí do neznámé vody Jezera, plave cca 30 metrů k bójce, na které je přichycena figurína. Ta má ve vodě téměř 80 kg. Policista ji musí uvolnit od bójky a dopravit ke břehu. Čas se staví až ve chvíli, kdy závodník figurínu vytáhne na břeh a celou ji umístí do nosítek. První soutěžní den končí až ve chvíli, kdy všichni závodníci absolvují obě disciplíny.

Druhý soutěžní den obsahoval dvě disciplíny. Středeční dopoledne bylo věnováno policejnímu crossu. Závodníci, opět v policejní výstroji a s opaskem se služební zbraní, zásobníky a pouty, běží lesem v okolí ŠPS, převážně na písčitém nebo travnatém podkladu, po značené trase. Ta má pro muže 7 km, pro ženy 5 km. Penalizován by byl závodník v případě, že by do cíle nepřinesl stejnou výstroj a výzbroj, jako ve které na trasu vyrážel. Po obědě následuje policejní střelba na střelnici v Sadské, kde závodník absolvuje dvě různé střelecké situace, pro jejichž úspěšné splnění je třeba správná kombinace rychlosti a přesnosti střelby a rychlá a bezpečná manipulace se služební zbraní. Byť to tak zdánlivě nevypadá, při žádné disciplíně není příliš prostoru na odpočinek, závodníky neunavovaly jen disciplíny jako takové, ale také povinná výstroj a výzbroj a hlavně úmorné a nepolevující vedro, které vydrželo v Sadské celé tři dny.

Čtvrtek je věnován soutěži družstev. Aby tým mohl do závodu nastoupit, musí splňovat kromě určené výstroje a výzbroje i kritérium povinných účastníků – v družstvu musí být muž z každé věkové kategorie a jedna žena, ta bez ohledu na kategorii. Všichni čtyři členové spolu pak participují na plnění úkolů v rámci běhu kolem Jezera. Cílem je jediné – zadržet správným způsobem správného pachatele. Proto je také celá týmová soutěž nazvána Po stopách pachatele – družstvo v rámci běhu po značené trase plní úkoly na několika stanovištích. Za splnění úkolu (nebo po splnění trestu za nedosažení úkolu) dostává tým indicii k pachateli, kterého má v cíli zadržet. Družstva plní úkoly silového charakteru (síla týmu i síla jednotlivce), na úseku poskytování první pomoci, střílí vzduchovkou na biatlonový terč, apod. Všechny úkoly vyžadují dobrou spolupráci všech členů týmu i výbornou fyzickou kondici. Pokud tým má všechny indicie, přistoupí v závěru běhu, na pláži Jezera, k zadržení pachatele, kterého ovšem musí správně identifikovat. Jakmile je pachatel spoután, staví se týmu čas. Ten však nemusí být tím hlavním, co určuje vítěze – pokud totiž tým zadrží špatnou osobu, i sebelepší čas mu nepomůže a umístí se na posledním místě. Letos to bohužel nevyšlo hned dvěma družstvům.

Po ukončení soutěže družstev už závodníky čeká „jen“ slavnostní vyhlášení výsledků Mistrovství. Toho se ve čtvrtek 31. 5. 2018 v 17.00 hodin zúčastnili plk. Jan Krejčí, náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje pro SKPV, plk. Jan Tulach, vedoucí odboru služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, radní Středočeského kraje pro bezpečnost Robert Bezděk, starosta Města Sadská Milan Dokoupil, předseda SKP Nymburk Miloslav Matouš a za Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy Václav Kuthan. Nejen první tři v každé kategorii jednotlivců a všichni členové zlatého, stříbrného a bronzového družstva, ale úplně všichni účastníci Mistrovství obdrželi upomínkový předmět – kšiltovku s logem Mistrovství. Ceny, které byly předány úspěšným policejním sportovcům, byly spojené zejména s policejní a sportovní tématikou. Všichni vítězové si odnesli skleněný pohár s logem Mistrovství. Určitě se sluší dodat i to, že závod dokončili všichni přihlášení. Klobouk dolů před jejich výkony!

Závěrem snad lze doplnit ještě to, že závodníci neskrývali nadšení z celého Mistrovství. Disciplíny byly zajímavé a to, že probíhají v přírodě a nikoli na umělých površích či v bazénu, je pro účastníky velkým pozitivem. Zaměření Mistrovství a jeho disciplín na policejní činnost je také kladně hodnoceno a i organizace a zázemí celého závodu se všem líbila. Negativní hlasy nebylo téměř slyšet, a pokud nějaké dílčí připomínky přišly, hodlají se jimi organizátoři zabývat. Vždyť i správně vyřčená kritika může posunout dál a výš. To, že se na Mistrovství sešla parta bezvadných policistů, dokazovalo i to, že každý večer se společně sedělo na nádvoří ŠPS. A předmětem hovorů nebyla jen policejní práce a sport, nechyběla totiž kytara a dobrá nálada! Nezbývá tedy než poděkovat všem, kdo se podíleli na organizaci Mistrovství, a ještě jednou pogratulovat zúčastněným závodníkům, popřát všem hodně štěstí jak v policejní kariéře, tak ve sportu a v osobním životě. Budeme se těšit na setkání při dalším ročníku Policejního mistrovství ČR v policejním víceboji 2019!

Vítězové:
Jednotlivci:

MIII – Jan Materna – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
MII – David Sunkovský – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
MI – Martin Hovorka – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

ŽI – Adéla Petráčková – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
ŽII – Jana Schubertová – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Družstva:
1. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
2. Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
3. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

mjr. JUDr. Petra Hofmanová + mjr. Mgr. Miloslav Houdek, Policie ČR

 
SKP Nymburk
Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk

M: +420 606 567 240
E: skp.nbk@tiscali.cz
Ochrana osobních údajů

Copyright © 2021 by SKP Nymburk | realizace Regional | Administrace