Střelecká soutěž s naší účastí

26. 09. 2017 | Policejní sport
17. září se zúčastnili Petr FRINTA a Jan HULÍK střeleckých závodů ve Stodu u Plzně. A vedli si velice dobře.

Jedná se o kombinovaný závod z útočné pušky a pistole/revolveru. Závodníci budou řešit celkem 7 situací (4 kombinované a 3 z pistole/revolveru), dle pravidel a bodování vycházejících z pravidel IPSC.

CO JE IPSC

   Praktická či dynamická střelba podle pravidel IPSC je moderní a dynamicky se rozvíjející sportovní disciplína, která v sobě spojuje prvky sportu a použití zbraní v reálných situacích ať už v policejní praxi či při sebeobraně jednotlivce. 

   Tento druh sportovní střelby se střílí již v asi 50-ti zemích světa, má své mistrovství světa i Evropy. Kořeny této střelby jsou v USA v 70. letech. Jejím smyslem je co největší napodobení reálně možné situace - střeleckého střetnutí. Dává maximální volnost střelci v tom, jak bude tuto situaci řešit, omezuje jej pouze tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost. Žádné stanoviště by se nemělo opakovat. 

ZÁKLADNÍMI PRINCIPY PRAKTICKÉ STŘELBY JSOU: PŘESNOST - RYCHLOST - SÍLA. 

   Síla vyjadřuje účinek různých ráží na cíl. Na terči je toto řešeno tak, že středový zásah je pro všechny zbraně stejný, okrajové zóny však jsou pro výkonnější zbraně zvýhodněny větším počtem bodů. Přesnost a rychlost se projevují v samotném hodnocení jejich vzájemným poměrem, kdy dosažené body dělíme celkovým dosaženým časem, který je přesně měřen a tento podíl vyjadřuje celkový výsledek. SKP Nymburk
Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk

M: +420 606 567 240
E: skp.nbk@tiscali.cz
Ochrana osobních údajů

Copyright © 2019 by SKP Nymburk | realizace Regional | Administrace