SKP Nymburk
Boleslavská 1831
288 29 Nymburk

skp.nbk@tiscali.cz
Tel.: 606 567 240

Hlasů:

MIKROPROJEKT: FLOORBALL – SPOLUPRÁCE SKP NYMBURK A ZŠ KOMENSKÉHO NYMBURK V OBLASTI PRÁCE S MLÁDEŽÍ 4. – 9. ročníku

28. 12. 2009

BILANCE A ZHODNOCENÍ MIKROPROJEKTU VČETNĚ VÝSLEDKŮ K 2O. 12. 2009.

BILANCE A ZHODNOCENÍ MIKROPROJEKTU VČETNĚ VÝSLEDKŮ K 2O. 12. 2009.

 

Spolupráce sportovního subjektu  SKP  Nymburk a prosportovně zaměřené nymburské základky se v oblasti florbalu pozvolna rozvíjela od roku 2007, kdy se tělocvikáři  P. Čerňanský ( 1.stupeň ) a  T. Kokojan ( 2.stupeň ), počali v tomto sportovním odvětví osobně angažovat.

 

Snaživý novic  Čerňanský otevřel na prvním stupni kroužek, míčový specialista  T. Kokojan obnovil, v úzké spolupráci a pod křídly  DDM  Poděbrady ( p. Hamplová ), oficiální okresní kola základních škol a víceletých gymnázií ve florbale.

Podpora snažení obou tělocvikářů ze strany  SKP Nymburk, v podstatě navázala na osvědčenou a léty prověřenou volejbalově-deblovou spolupráci v mládežnické oblasti, pánů  M. Matouše a  T. Kokojana, která nadstandardně funguje již šestým rokem.Oba sportovní lídři a dnes již přátelé vzájemně spolupracují již od roku 1991!

Mikroprojekt má osobní podporu pana  T. Danzera, ředitele    Komenského  Nymburk. Ten v posledních dvou letech uvolnil nemalé finanční prostředky na dovybavení florbalových potřeb a oba snaživé chlapce v jejich výše uvedených aktivitách transparentně podporuje.

Za zmínku ještě stojí ten fakt, že florbal se na    Komenského  Nymburk začal hrát teprve až po „ comebacku“ staronového tělocvikáře  T. Kokojana na školu a jeho osobní intervenci za tento sport u tehdejšího ředitele, dnes již  Kokojanova přítele, váženého pana  V. Pokorného.

Strategickým masmediálním partnerem    Komenského  Nymburk a  SKP  Nymburk je jak v seniorské, tak i žákovské sportovní oblasti, Nymburský deník, konkrétně duo sympatických sportovních redaktorů, v podobě pánů  V. Malinovského a  P. Krejčíka.

 

RETROSPEKCE  OFICIÁLNÍCH  FLORBALOVÝCH  VÝSLEDKŮ    KOMENSKÉHO  NYMBURK: kategorie  7. – 9. ročník  :  OKRESNÍ  KOLO

2007:  DĚVČATA – 3.místo                  CHLAPCI: - 3.místo

2008:  DĚVČATA – 1.místo                  CHLAPCI  - 1.místo

2009:  DĚVČATA – 1.místo                  CHLAPCI: - 4.místo

 

REGIONÁLNÍ  KOLO:  DĚVČATA             2008 – 7.místo            2009 – 5.místo

 

SOUČASNÁ  PERSONÁLNÍ  A  ORGANIZAČNÍ  SITUACE  FLORBALOVÉ  ZÁKLADNY    KOMENSKÉHO  NYMBURK

Kroužek  P. Čerňanského navštěvuje přes  20  žáků  5. – 7. ročníku. Na školu dochází necelých  10  závodních hráčů. Mezi chlapci druhého stupně patří, v rámci tělesné výchovy, florbal k nejoblíbenějším sportům!

Ve sportovních třídách zaměřených na basketbal je florbal z hlavních míčových sportů a preferuje ho většina chlapců.

V prosinci sehráli vybraní hráči kroužku vítězné přátelské utkání s mladými florbalisty  Sokola  Nymburk.

V lednu bude zrealizován  4.ročník florbalového školního chlapeckého turnaje 2. stupně. V roce  2010  bude systém pololetního turnaje inovován – třídní týmy budou rozděleny do dvou kategorií podle ročníků druhého stupně ( 6.+7.ročník a  8.+ 9.ročník ).

                  Mgr  T. Kokojan – Předseda  AVD  v ČR  a tělocvikář    Komenského  Nbk.