SKP Nymburk
Boleslavská 1831
288 29 Nymburk

skp.nbk@tiscali.cz
Tel.: 606 567 240

Hlasů:

Krajský turnaj KUBB, WOODBALL, MölkkY

28. 08. 2015

Dne 13.9.2015 na hřištiTJ Kamenné Zboží u Nymburka (fotbalový stadion) od 9,45 hod

Středočeská krajská asociace SPV

256 01 Benešov, Vnoučkova 1699, tel.,604 672 538

Propozice krajského turnaje

KUBB, WOODBALL, MölkkY

Pořadatel             : Středočeská KA SPV

Datum konání            :  13.9.2015

Místo konání             :  TJ Kamenné Zboží u Nymburka (fotbalový stadion)

Prezence                    :  do 9:45 hod.

Zahájení                    :  v 10:00 hod.

Hrají                           : turnaj je otevřený, členové ASPV se prokáží platným reg.  průkazem

Ředitel turnaje :  Miroslav Vaněk

Občerstvení :  v areálu bude otevřen stánek s občerstvením

Cestovné : Hradí vysílající složka nebo účastníci

Startovné : - 100,- Kč, družstvo (členové ČASPV)

- 200,- Kč, družstvo (nečlenové ČASPV)

- startovné bude vybíráno na místě!

Pozn.: Jedno družstvo může při úhradě jednoho startovné  startovat i ve více hrách.

Ceny                           : Družstva na prvních třech místech obdrží medaile a diplomy

Přihlášky                    : Družstva zašlou přihlášky do 9.9.2015 na adresu:

stredocesky@caspv.cz nebo na tel. 604672538

Pojištění: Všichni účastníci akce jsou pojištěni proti úrazu u Pojišťovny VZP, a.s.

Pravidla                     : Hraje se podle platných pravidel ,,Woodball a Kubb 2009“.

http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-rekreacnich-sportu/dokumenty-komise/ . Soutěž Kubb se bude hrát podle upravených pravidel SKA, nebude se hrát na čas, ale bude se dohrávat do vybití kamenů ( původní pravidla ČASPV). Mölkky - http://www.caspv.cz/cz/casopis/ (časopis Pohyb je život 4. č. 2010)

Kategorie                   : Muži ročník narození 1999 a starší

Ženy ročník narození 1999 a starší

Družstvo pro krajskou  soutěž je dvoučlenné může startovat i muž+žena v kategorii muži. Náhradníci nejsou povoleni.

Pro soutěž v MÖLKKÁCH je vypsána jedna kategorie:

Muži + ženy ročník narození 1999 a starší (družstvo mohou tvořit dva hráči muži, ženy, mixy tzn.: M+M, Ž+Ž, Ž+M)

.

Hrací systém             : Družstva mohou soutěžit v jedné až třech hrách. Rozlosování a hrací systém provede komise SKA po přijetí přihlášek (v daném termínu). Každá hra je vyhodnocena samostatně.

Výstroj hráčů : Hráči nastupují k utkání v jednotném sportovním oděvu dle platných pravidel.

Náčiní                         : Náčiní zajišťuje pořadatel.

Na woodball doporučujeme vzít vlastní. (Nezapomeňte si ho ve vlastním zájmu označit!)

Upozornění: Do přihlášky uveďte přesný název družstva, který bude vytištěn na diplomu.

 

 

Miroslav Vaněk, v.r.                                                  Věra Benešová, v.r.

ředitel turnaje                                                                      sekretářka SKASPV

Galerie

thmb-aspv-1287.gif