SKP Nymburk
Boleslavská 1831
288 29 Nymburk

skp.nbk@tiscali.cz
Tel.: 606 567 240

Hlasů:

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚCI V RÁMCI MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLEJBALOVÝCH DEBLECH 2005 - 2009.

25. 11. 2009

KLÍČOVÉ  UDÁLOSTI  A  NEJDŮLEŽITĚJŠÍ  VĚCI  V RÁMCI  MISTROVSTVÍ  ČESKÉ  REPUBLIKY  VE  VOLEJBALOVÝCH  DEBLECH  2005 - 2009.

„ THE  MOST  IMPORTANT  THINGS AND  KEY  OCCURRENCES  OF  THE  VOLLEYBALL – DEBL  CHAMPIONSHIP  IN  THE  CZECH  REPUBLIC  2005 – 2009.

 

2005 – „ The first volleyball-debl group of kids“

            První deblový mládežnický subjekt v České republice.

            Vznik mládežnického volejbalově-deblového subjektu při prosportovní 

            základce v Nymburce: SKP – ZŠ  Komenského  Nymburk.

            Konkrétně se jedná o přípravku chlapců a děvčat druhého stupně   

            Komenského Nymburk. Tato částečně deblová profilace volejbalové mládeže

            nemá v České  republice ani ve světě obdoby a je absolutní originalitou!

            Přípravku založili  V. Pokorný, M. Matouš a  T. Kokojan.

2006 – „ The new leader of  the  Volleyball-debl association in the  Czech  Republic“

           Nový  Předseda  Asociace volejbalových deblů v Čechách a na Moravě.

           Zkušený deblový specialista z Nymburka , šéftrenér volejbalově-deblové

           přípravky a oblíbený tělocvikář Tomáš“Kokos“Kokojan, byl na návrh

           odstupujícího profesora J. Pavelky, jednomyslně zvolen do čela deblového hnutí

           v Čechách a na Moravě.

           Roli prvního muže deblové obce a lídra  AVD T. Kokojan přebral po

           sympatickém a charismatickém profesorovi z pražské metropole, váženém panu

           J. Pavelkovi, který neortodoxního pedagoga do funkce osobně doporučil a ve

           volbě podpořil.

          Pan profesor Jiří  Pavelka precizně a s nadhledem sobě vlastním řídil  AVD

          dlouhých  15 (!) let.

2007 – „ The record of volleyball-debl oficial tournaments“

           Rekordní počet oficiálních turnajů v rámci republikového šampionátu.

          Vrámci oficiálního republikového šampionátu proběhlo v tomto roce celkem

          25(!)  turnajů, což je rekordním počtem z hlediska turnajové četnosti z hlediska 

          nového milénia. Konkrétně se jednalo o 10 podniků mužské kategorie, 9 turnajů

          smíšených dvojic, 3 turnaje žen, 2 veteránské podniky a „čáryfukův“ turnaj

          losovaných mixů  v Hradištku. 

2008 – „ The golden mix-specialist’s comeback“

          Zlatý návrat deblisty.

          Kontroverzní mixový specialista a deblový samorost z Prahy, Jan“Kalimero“

          Šritter, vyhrál boj s vleklou a nepříjemnou nemocí a posléze úspěšně realizoval

          vítězný deblový návrat.

          Jeho triumf se zrodil na oficiálním turnaji mužů v Pístech, pořádaný

          v rámci posezónní deblové turnajové sekce. Ač ještě poměrně vetchý, opanoval

        „Kalíšek“ Šritter s partnerem a kamarádem  Kokojanem prestižní pístecké „

         Flashing meadow“ ( jeden kurt je betonový ) nekompromisním způsobem a to

         bez ztráty jediné  sady!

2009 – „ The oldest woman and the youngest man from  Nymburk like the winners of

        volleyball-debl tournaments in the new millenium“

        Nejstarší vítězka a nejmladší vítěz oficiálního deblového turnaje mužů a mixů

        období nového milénia.

        Dominik  Grus, čerstvý absolvent Kokojanovy volejbalově-deblové přípravky, se

        stal po zásluze v letošním roce nejmladším vítězem oficiálního deblového turnaje,

       pořádaného  AVD v období nového milénia. Velký deblový talent  Grus totiž po

       boku svého bývalého třídního učitele a trenéra, šéfa  AVD  T. Kokojana,

       spravedlivě opanoval 9. ročník oficiálního domácího turnaje  SKP  Nymburk!

       V podobné situaci se poměrně nečekaně ocitla i dlouholetá reprezentantka a

       nezlomná veteránka  SKP  Nymburk  E. Rajlová, která opět po boku šéfa deblové

       asociace, poměrně nečekaně zvítězila na oficiálním mixovém turnaji ve 

       Všechlapech!

                  T.Kokojan – Předseda  AVD  v Čechách a na  Moravě

 

    Bonus: DEBLOVÁ  VIZE  PŘEDSEDY  AVD  TOMÁŠE  KOKOJANA 

                DO  BUDOUCNA

    Mojí hlavní a stěžejní snahou je prohlubování masovosti volejbalových deblů  

    v Čechách a na  Moravě, čímž je logicky úzce spjatý i příliv nových mladých playerů

    a hráček.

   Za pozitivní příklad v rámci této mládežnické deblové oblasti považuji solidní

   fungování své volejbalově-deblové přípravky  SKP-ZŠ  Komenského  Nymburk,

   jejíž nejlepší reprezentanti se pravidelně zúčastnují oficiálních deblových turnajů,

   pořádaných  AVD.

   Žákovský subjekt úzce spolupracuje s Okresním volejbalovým svazem, konkrétně s

   jeho  charismatickým předsedou, váženým panem  Nastoupilem.

   Byla by nesmírná škoda, kdyby volejbalový debl, super hravý a ryze český sport,

   s bohatou a důstojnou, navíc předválečnou (!) tradicí, imaginárně „ zemřel“ se

   současnou nadstandardně kvalitní, avšak stárnoucí, dnes již poměrně nepočetnou

   generací deblových specialistů, která se postupně transformuje do kategorie

   veteránských deblových legend…

                                       made by kokosking 2009