Informace o úrazovém pojištění pro členy SK a TJ

26. 04. 2017 | Mažoretky

Český olympijský výbor připravil informaci k novému úrazovému pojištění pro členy střešních sportovních organizací. Viz strana 18-19. Je zpracována ve formě letáku, který lze vytisknout a nechat v recepci sportovního centra nebo na nástěnce klubu, tak aby o pojistce byli informováni vaši členové. Leták obsahuje základní informace o rozsahu pojištění a velikosti pojistného krytí. Je dobré upozornit členy, že pojištění je takzvaně kumulativní a na jeden úraz lze uplatnit dvě a více pojistek. Jestliže má někdo soukromou pojistku, lze čerpat odškodné z jednoho úrazu z obou pojistek. Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou od 1.1.2017 pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím pojišťovny Kooperativa, a.s. Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými v ČUS. Příkladem akcí jsou: sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce. Pojistitel plní i za úrazy při provozování: horolezectví, jezdeckých závodů, skoků na lyžích, jízdy na saních, bobech nebo skeletonu v ledovém korytě, adrenalinových/free stylových disciplín nebo plně kontaktního sportu, ale i bě- hem dopravy na tyto akce. Pojištěni jsou všichni trenéři, rozhodčí a dokonce i průvodci (např. rodič, který je delegovaný klubem jako osoba, která zajišťuje odvoz dětí), pokud se úraz stane během organizovaných nebo delegovaných společných cest z místa bydliště nebo pracoviště na sportoviště nebo na jiné obdobné místo a zpět. Došlo také na změnu formulářů pro nahlášení úrazu, která však s sebou nese jednu nemilou povinnost.

Pojišťovna vyžaduje vyplnění části formulář F přímo ošetřujícím lékařem.

To znamená, že si musíte vzít tento formulář s sebou k lékaři a ještě za jeho vyplnění zaplatit. Obvyklá částka je 200 Kč. Odměnou za takto investované peníze je pro Vás navýšení pojistných plnění za většinu úrazů. Vyplněné a potvrzené oznámení o škodné události se zasílá per e-mail na adresu

sabina.rimanova@renomia.cz

Pro úrazy, které se staly v letech 2013 až 2016 postupujte podle tohoto návodu:

 

Více informací, příslušný formulář ke stažení:

http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojistovna-vzp.html

 

 

Celý text smlouvy, včetně oceňovacích tabulek, naleznete na  stránkách http://www.cuscz.cz

 SKP Nymburk
Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk

M: +420 606 567 240
E: skp.nbk@tiscali.cz
Ochrana osobních údajů

Copyright © 2019 by SKP Nymburk | realizace Regional | Administrace