SKP Nymburk
Boleslavská 1831
288 29 Nymburk

skp.nbk@tiscali.cz
Tel.: 606 567 240

Hlasů:

Hlavní náplní soustředění atletů byl víceboj

17. 08. 2013

Z dnešního tisku: Šest kompletně naplněných automobilů vyrazilo směrem Horní Maršov, kde se již podruhé konalo soustředění nymburské atletické přípravky.

 

Šest kompletně naplněných automobilů vyrazilo směrem Horní Maršov, kde se již podruhé konalo soustředění nymburské atletické přípravky. Na skupinu dvaceti tří dětí čekaly čtyři dny plné sportovních aktivit.

„Ubytování a stravování měla skupina zajištěno opět perfektním zázemí penzionu, kde je hřiště s umělým povrchem na míčové hry, kde se dají provozovat i atletické disciplíny, a krytý bazén,“ řekla Lucie Prokešová z nymburského oddílu.

Hlavní náplní čtyřdenního pobytu byl všestranný víceboj. Celkem jednadvacet disciplín zdárně dokončili všichni. Kromě klasických atletických disciplín, které malí atleti znají překážkový běh, slalom, různé varianty skoku do dálky, hod medicinbalem, přeskok přes švihadlo, hod raketkou, atd. byly připraveny i mnohé netradiční disciplíny. Přítomnost bazénu napovídala, že řada disciplín se bude odehrávat ve vodě (plavání na čas, výlov předmětů na čas či výdrž pod vodou), horský terén zase úplně nutil vložit disciplínu „pahorek“, tedy běh do strmého kopce v lesním terénu. Zařazeno bylo i několik posilovacích disciplín a jelikož sportovec má být osobnost všestranně rozvinutá, jedna disciplína prověřila i paměť malých atletů.

„Ve volných chvilkách se nelenošilo, ale děti společně s trenéry hrály míčové hry. Přes občasné lehké námitky, nejen z řad dívčího osazenstva, vítězil fotbal. Fotbal se stal i stmelující aktivitou, když téměř celý nymburský tým přijal nabídku pěti mladých hráčů fotbalistů pražské Bohemky, kteří v penzionu rovněž pobývali na soustředění, a sehrál s nimi téměř vyrovnaný zápas,“ řekla Prokešová.

Pobyt na horách předurčil i další aktivity pěší túra na Černou Horu, která byla po zásluze odměněna svezením lanovkou alespoň směrem dolů, či překonání potoka pomocí lan, ke kterému se k pobavení zúčastněných dětí úspěšně či méně úspěšně přidali i trenéři (někteří z nich v horku využili ledovou vodu k ochlazení, byť ne vždy dobrovolnému).

„Čtyři dny rychle utekly, po obědě došlo k vyhlášení výsledků všestranného utkání, všichni byli po zásluze odměněni a k nelibosti účastníků bylo soustředění prohlášeno za ukončené. Takže zase za rok,“ dodala Prokešová.

 

Hlavní náplní soustredení atletu byl víceboj
Nymburk – Šest kompletne
naplnených automobilu vyrazilo
smerem Horní Maršov,
kde se již podruhé konalo soustredení
nymburské atletické
prípravky. Na skupinu dvaceti
trí detí cekaly ctyri dny
plné sportovních aktivit.
„Ubytování a stravování
mela skupina zajišteno opet
perfektním zázemí penzionu,
kde je hrište s umelým povrchem
na mícové hry, kde se
dají provozovat i atletické
disciplíny, a krytý bazén,“
rekla Lucie Prokešová z nymburského
oddílu.
Hlavní náplní ctyrdenního
pobytu byl všestranný víceboj.
Celkem jednadvacet disciplín
zdárne dokoncili
všichni. Krome klasických
atletických disciplín, které
malí atleti znají – prekážkový
beh, slalom, ruzné varianty
skoku do dálky, hod medicinbalem,
preskok pres švihadlo,
hod raketkou, atd. – byly
pripraveny i mnohé netradicní
disciplíny. Prítomnost
bazénu napovídala, že rada
disciplín sebudeodehrávatve
vode (plavání na cas, výlov
predmetu na cas ci výdrž pod
vodou), horský terén zase
úplne nutil vložit disciplínu
„pahorek“, tedy beh do strmého
kopce v lesním terénu.
Zarazeno bylo i nekolik posilovacích
disciplín a jelikož
sportovec má být osobnost
všestranne rozvinutá, jedna
disciplína proverila i pamet
malých atletu.
„Ve volných chvilkách se
nelenošilo, ale deti spolecne s
trenéry hrály mícové hry.
Pres obcasné lehké námitky,
nejen z rad dívcího osazenstva,
vítezil fotbal. Fotbal se
stal i stmelující aktivitou,
když témer celý nymburský
tým prijal nabídku peti mladých
hrácu fotbalistu pražské
Bohemky, kterí v penzionu
rovnež pobývali na soustredení,
a sehrál s nimi témer vyrovnaný
zápas,“ rekla Prokešová.
Pobyt na horách predurcil i
další aktivity – peší túra na
Cernou Horu, která byla po
zásluze odmenena svezením
lanovkou alespon smerem
dolu, ci prekonání potoka pomocí
lan, ke kterému se k pobavení
zúcastnených detí
úspešne ci méne úspešne pridali
i trenéri (nekterí z nich v
horku využili ledovou vodu k
ochlazení, byt ne vždy dobrovolnému).
„Ctyridnyrychleutekly,po
obede došlo k vyhlášení výsledku
všestranného utkání,
všichni byli po zásluze odmeneni
a k nelibosti úcastníku
bylo soustredení prohlášeno
za ukoncené. Takže zase za
rok,“ dodala Prokešová.

Galerie

thmb-plavani1-690.jpg