SKP Nymburk
Boleslavská 1831
288 29 Nymburk

skp.nbk@tiscali.cz
Tel.: 606 567 240

Hlasů:

Dvorana slávy deblového oddílu SKP Nymburk

17. 10. 2009

Vzorný deblový oddíl SKP Nymburk ( jediný sportovní subjekt svého druhu v České republice a na světě! ), u příležitosti oslav 18. výročí od svého založení, taktéž z důvodu úspěšného a nadstandardního dlouholetého fungování, jak na úrovni regionální, tak i oficiální republikové ( MČR ve volejbalových deblech ), otevřel opět po 3 letech, svoji sekci česných členů „ Dvorany slávy „.

Vzorný deblový oddíl SKP Nymburk ( jediný sportovní subjekt svého druhu v České republice a na světě! ), u příležitosti oslav 18. výročí od svého založení, taktéž z důvodu úspěšného a nadstandardního dlouholetého fungování, jak na úrovni regionální, tak i oficiální republikové ( MČR ve volejbalových deblech ), otevřel opět po 3 letech, svoji sekci česných členů „ Dvorany slávy „.

 Na návrh presidenta oddílu, Tomáše  Kokojana, užší vedení nymburských deblových specialistů, v čele s charismatickým Randou, udělilo čestné členství v „ Síni slávy „ deblového oddílu  SKP  Nymburk, hned třem novým sportovním osobnostem.

Všichni tři pánové jsou úzce spjati s deblovým oddílem  SKP  Nymburk a tohoto důstojného ocenění, se jim spravedlivě dostalo, za jejich osobní přínos volejbalovému deblu, a to nejen v rámci nymburského regionu!

Všichni tito 3 muži se, nezávisle na sobě, velkou měrou podíleli na vzestupu a konkrétních úspěších nymburského volejbalového debla ( popř. s ním spojených sportovních aktivit ), a to jak po stránce organizační, tak i z hlediska osobní podpory Kokojanovy práce s volejbalově- deblovou mládeží, z jeho kmenové    Komenského  Nymburk.

Počet současných 18  čestných členů „ Dvorany  slávy „ deblového oddílu  SKP  Nymburk je, včetně svých nových přírůstků, ne náhodou totožný s 18. výročím od založení specifického oddílu, které si debloví specialisté z Nymburka, připomínají právě v těchto dnech!    

Noví členové „ Dvorany  slávy „ – říjen  2009:

  1. Vladimír  Pokorný – bývalý, dnes už legendární ředitel prosportovní    Komenského  Nymburk. Osobně se spolupodílel, s pány  Matoušem a  Kokojanem, na vzniku volejbalově- deblové přípravky, SKP- ZŠ  Komenského  Nymburk. Lídr přípravky  Kokojan se navíc, po celou dobu, těšil jeho maximální podpoře.
  2. Miroslav  Špak – v letech  1991 – 2008  ředitel oficiálního dublového turnaje mužů v Poděbradech. Tento turnaj byl od roku  2001 součástí seriálu tří oficiálních mužských turnajů  Nymburska, tzv. „ triangelu „ Polabí. Trio deblových turnajových akcí mužů nymburského regionu, má od roku 2001 společný žebříček jednotlivců. Pořadí deblových specialistů je dáno počtem získaných bodů z těchto turnajů za bednová umístění jednotlivých jejich ročníků.
  3. Vladimír  Nastoupil – charismatický předseda  OVS, bývalý vynikající volejbalista, od svého zvolení do čelní volejbalové funkce okresu  Nymburk, intenzivně a transparentně podporuje trenérské aktivity dublového specialisty  Kokojana, z hlediska jeho neúnavné práce s volejbalovou a deblovou mládeží na jeho kmenové škole.

Výbor deblového oddílu  SKP  Nymburk závěrem děkuje všem vyznamenaným sportovním osobnostem, za jejich osobní nezanedbatelný přínos hnutí volejbalových deblů v Čechách a na  Moravě!

                                         Tomáš  Kokojan- Předseda  AVD  České  Republiky