SKP Nymburk
Boleslavská 1831
288 29 Nymburk

skp.nbk@tiscali.cz
Tel.: 606 567 240

Hlasů:

DEBLOVÝ ODDÍL SKP NYMBURK:

21. 08. 2009

Jedná se o originální sportovní subjekt s 18-ti letou existenční tradicí, jehož vznik je datován v říjnu 1991.

Jedná se o originální sportovní subjekt s 18-ti letou existenční tradicí, jehož vznik je datován v říjnu 1991.

Specifický oddíl volejbalového debla byl založen triem přátel a nadšených deblistů, v podání „Charlieho“ Svobody, „Šmidkyho“ Schmidtmayera a „Kokose“ Kokojana.

     Oddílovým lídrem je od roku 1991, oba výše uvedení chlapci, kteří stáli spolu sním u zrodu oddílu, se poměrně brzy vytratili.

Současný kokojanův realizační tým tvoří dlouholetý sekretář, metodik a maskot, Standa“Dědek“ Randa, spolu s duem aktivně působících a organizačně se angažujících sympatických superveteránek, Dáši“Baže“ Bydžovské a Evženy“Evži“ Rajlové.

V SOUČASNOSTI, z hlediska oficiálního republikového šampionátu ve volejbalových deblech, jsou organizačně nejaktivnějšími členy oddílu ( též nejúspěšnějšími playery novodobé historie ), Vojta Věchet a Tomáš Kokojan.

Díky těmto dvou deblovým nadšencům matadorům, se deblový oddíl SKP Nymburk spolupodílí na realizaci třetiny(!) turnajů celého oficiciálního republikového MČR ve volejbalových deblech, organizovaného pod hlavičkou AVD.

Konkrétně se jedná o tyto turnaje:

a. Finálový turnaj „O mistry ČR“ v kategorii mužů / Věchet- Kokojan /- od roku 2006

b. MČR jednotlivců „ The king of debl“ / Věchet /- od roku 2005

c. Réma Nymburk- muži a mixy / Věchet /- od roku 1991

d. SKP- CUP Nymburk – muži / Kokojan /- od roku 2001

e. Všechlapy –mixy / Kokeš /- od roku 2002

    Všechlapy- los. mixy / Kokeš /- 2009

    Šéf AVD, Tomáš Kokojan, úzce aktivně organizačně spolupracuje s ředitelem Kokešem na realizaci jeho povedených turnajů, především z hlediska turnajového systému.                                    

Deblový oddíl SKP Nymburk je díky svým excelentním výsledkům, v rámci republikového šampionátu, nejúspěšnější „ mekkou“ debla v ČR!

K oddílovému dobru nutno přičíst také skutečnost, že oddíl SKP Nymburk, od roku 2005, také disponuje tzv. mládežnickou sekcí, jejíž hlavní část tvoří oficiální mládežnický sportovní subjekt, volejbalově- deblová přípravka SKP- ZŠ Komenského Nymburk, která již pátým rokem úspěšně funguje při ZŠ Komenského Nymburk. Její členská základna je tvořená mladými a perspektivními volejbalisty a volejbalistkami druhého stupně, výše uvedené, kmenové prosportovní základky.

Volejbalově- deblová přípravka má v současnosti kolem 70(!) aktivních hráčů a hráček a její nejlepší playeři,se ne náhodou, již 3. rokem, úspěšně umístují na oficiálním deblovém žebříčku, a to díky svým solidním vystoupením na turnajích nymburského regionu.

Lídrem a zakladatelem volejbalově- deblové přípravky, SKP- ZŠ Komenského Nymburk, je tělocvikář T. Kokojan, ústřední trenérkou je, taktéž tělocvikářka, J. Rýdlová, bývalá extraligová hráčka.

Nejúspěšnější mladí deblisté přípravky, kteří již vlastní oficiální volejbalovou licenci ČESKÉHO VOLEJBALOVÉHO  SVAZU a jsou reprezentanty SKP  NYMBURK a    KOMENSKÉHO  NYMBURK:  L. STEGBAUER, J. SERBUS, F. KOS, J. KOVÁŘ, P. SOBOTA, P. ŠTASTNÝ,M. VEJTRUBA  a  J. SOBOTA.                      / KOK /