SKP Nymburk
Boleslavská 1831
288 29 Nymburk

skp.nbk@tiscali.cz
Tel.: 606 567 240

Hlasů:

Deblový oddíl SKP Nymburk bilancoval – k 27. 2. 2014

14. 03. 2014

ODDÍL VOLEJBALOVÝCH DEBLŮ SKP NYMBURK V OBDOBÍ NOVÉHO MILÉNIA ÚZCE ORGANIZAČNĚ SPOLUPRACUJE S ASOCIACÍ VOLEJBALOVÝCH DEBLŮ ČESKÉ REPUBLIKY A JEHO MNOHÉ TURNAJOVÉ AKCE A AKTIVITY JSOU BEZESPORU NEDÍLNOU SOUČÁSTI NOVODOBÉHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLEJBALOVÝCH DEBLECH

 

 

Originální polabský sportovní subjekt je bez nadsázky v období nového milénia, v rámci novodobého Mistrovství České republiky, hrdým organizačním partnerem AVD ČR pod hlavičkou Českého volejbalového svazu. Masmediálním partnerem deblového oddílu je Nymburský deník.                                               President nymburského deblového oddílu T. Kokojan, ne náhodou ve dnech svých osmačtyřicátých narozenin, oprášil a uveřejnil důležitá historická fakta vzniku deblového oddílu SKP Nymburk. Oddíl samotný je, jak již bylo výše uvedeno, nefalšovanou českou i světovou raritou mezi sportovními subjekty svého druhu, a to především díky své specifické míčové profilaci. Polabský klub volejbalových deblů vznikl na popud pánů K. Svobody a T. Kokojana, když ustavující slet jeho zakládajících členů byl zrealizován v kavárně „Pepíno“ nymburského kulturního domu „Kokos“. Přítomno bylo třináct osob včetně výše obou zmiňovaných mozků odvážného projektu a logicky i oddílových presidentů, spolu s budoucím metodikem a historikem oddílu S. Randou a prvním sekretářem F. Schmidtmayerem. Původní soupiska čítala celkem devatenáct členů, z nichž se této klíčové schůzky kromě jmenovaných pánů konkrétně zúčastnili L. Vránová, M. Forchtnerová, K. Javorská, A. Korcová, E. Faktorová, D. Rufer, kontroverzní P. Hamerník a vyhaslá trenérská legenda L. Dušák. Z výše uvedených faktů tedy kromě jiného taktéž vyplývá, že nymburští volejbalisté oslaví v říjnu letošního roku již třiadvacáté výročí od založení deblového oddílu SKP Nymburk.                           Výbor deblového oddílu zorganizoval po roce 2000 třináct vlastních antukových oficiálních turnajů mužské kategorie započítávaných do MČR ve volejbalových deblech a podílel se na realizaci sedmi mužských finálových projektů MČR, spolu se třemi halovými finálovými kláními republikového šampionátu. Dále oddíloví činovníci úzce spolupracovali na organizaci dvanácti všechlapských mixových turnajů a tří deblových klání smíšených párů v Lysé nad Labem. Kromě toho nymburští debloví specialisté od roku 1991 zrealizovali jedenáct neoficiálních venkovních turnajů (od počátku nového milénia vždy na Remanenci), spolu s jedenadvaceti halovými deblovými turnajovými podniky, které zpravidla proběhly v hale nymburského zimního stadionu.                                                                        Nezanedbatelnou doplňkovou aktivitou některých universálních členů oddílu je míčový sedmiboj (sedmibojařská oddílová sekce). Deblový výbor uspořádal dokonce čtyři vlastní oficiální mistrovské ročníky klubového sedmiboje (2004 – 2007), které se započítávaly do tehdejšího MČR  a spolupodílel se na uskutečnění derniérového oficiálního sedmibojařského finále „O mistry ČR“ republikového šampionátu v roce 2007. Posléze oddíl úspěšně zorganizoval šest neoficiálních klubových bodových halových sedmibojů. V posledních dvou letech ještě navíc polabští deblisté uspořádali na nymburské Remanenci dva povedené regionální míčové čtyřboje. Deblový oddíl SKP Nymburk tedy během své téměř třiadvacetileté existence dohromady zrealizoval (nebo se úzce podílel na organizaci) v oblasti volejbalových deblů a míčového víceboje třiačtyřicet oficiálních republikových turnajových projektů (včetně finálových) a čtyřicet regionálních turnajových klání, což nemá v Čechách a na Moravě obdoby! Od roku 2006 je deblový oddíl SKP Nymburk jediným organizátorem oficiálních mládežnických turnajů ve volejbalových deblech, které se dokonce započítávají jako turnaje druhé třídy do turnajového seriálu Mistrovství ČR ve volejbalových deblech. Tyto probíhají pod hlavičkou nymburských, poděbradských, všechlapských a lyských turnajů a bylo jich celkem zrealizováno jedenadvacet. Současný výbor deblového oddílu SKP Nymburk pracuje ve složení J. Petřík (sekretář), F. Kokeš (vedoucí všechlapské deblové rodinné sekce jednoho muže), S. Randa metodik, maskot a čestný předseda) a dlouholetý oddílový president T. Kokojan (taktéž šéftrenér mládeže volejbalově-deblové přípravky SKP-ZŠ Komenského Nymburk a seniorské deblové tréninkové skupiny z Remanence).                                                                                                                                          Od roku 2003 má deblový oddíl svoji vlastní Dvoranu slávy, která se skládá z výkonnostní, čestné, sedmibojařské a tzv. luxusní sekce dvacetiletí, do které byly uvedeny všechny klíčové a ústřední osobnosti (jak na regionální, tak také republikové úrovni), které jsou pilíři či úzce spojené s polabskou volejbalově-deblovou obcí, jež je dnes již bez pochyby nedílnou součástí novodobého Mistrovství České republiky ve volejbalových deblech.                                                                                                            Poslední současnou důležitou organizační aktivitou polabského deblového oddílu je spoluúčast na organizaci tzv. Mixová liga Nymburska. Konkrétně se jedná o regionální halovou soutěž smíšených volejbalových družstev, která je realizována v zimních měsících. Tuto sezonu 2013/2014 probíhá již čtrnáctý oficiální ligový ročník, který se skládá, stejně jako v uplynulých šesti ročnících, ze seriálu sedmi bodových turnajů včetně finálového klání.                                                                                              Závěrem nutno dodat, že v období posledních tří let jsou bodové turnajové akce a další organizační aktivity deblového oddílu SKP Nymburk oficiálně podporovány městem Nymburk.

Mgr. Tomáš Kokojan – Předseda Asociace volejbalových deblů v Čechách a na Moravě

Galerie

thmb-debl-879.jpg