SKP Nymburk
Boleslavská 1831
288 29 Nymburk

skp.nbk@tiscali.cz
Tel.: 606 567 240

Hlasů:

Deblový oddíl SKP Nymburk a jeho dvorany slávy v roce 2013

23. 01. 2013

Výbor deblového oddílu SKP Nymburk konečně zkompletoval a zaktualizoval na začátku letošního kalendářního roku obě své dvorany slávy.

V prvním případě se jedná o oddílovou Dvoranu slávy SKP Nymburk, která je úzce spjata s novodobým Mistrovstvím České republiky ve volejbalových deblech, pořádaným Asociací volejbalových deblů České republiky pod záštitou ČVS. S výše uvedenou asociací deblového sportu totiž nymburský deblový oddíl od počátku nového milénia úzce organizačně spolupracuje. Dvorana slávy SKP Nymburk je v podstatě osobnostním zrcadlem více než dvacetiletého úspěšného fungování a konkrétních aktivit polabského deblového oddílu, který je jediným sportovním subjektem svého druhu v Čechách a na Moravě. Originální oddíl navíc od roku 2005 disponuje oficiální mládežnickou sekcí, jíž pilířem je volejbalově-deblová přípravka SKP-ZŠ Komenského Nymburk fungující při kmenové základní škole.                                                                                                                                    Ve druhém případě se jedná o Dvoranu slávy Mixové ligy Nymburska, což je volejbalová soutěž smíšených družstev, na jejíž organizaci se deblový oddíl již přes deset let velkou měrou, vedle volejbalového oddílu Sokola Všechlapy, podílý. Tato dvorana, na rozdíl od prvně jmenované deblové dvorany, má díky svému pozdějšímu vzniku ligy (1994) a herní pauze v časovém úseku let 2002-2006, kdy byla soutěž přerušena, logicky menší historickou tradici. Na druhou stranu má mixová dvorana, taktéž na rozdíl od deblové dvorany, ryze regionální charakter a není vůbec spjata s žádným republikovým šampionátem či jiným národním turnajovým seriálem.                                                                    Dvorana slávy Mixové ligy Nymburska je proto čistě orientovaná na místní volejbalové a s krajským volejbalem spřízněné civilní osobnosti, pohybující se či aktivně působící v přímém dosahu této prestižní regionální volejbalové soutěže smíšených družstev Nymburska, Mladoboleslavska a Kouřimi.                                                                                                                                                                      Díky opětovnému nedávnému otevření obou dvoran slávy deblového oddílu SKP Nymburk, obdrželi na sklonku loňského roku všichni jejich současní členové čestné ocenění ve formě tzv.“ Pamětního listu 2012“, který jim osobně udělil, za asistence druhého ředitele mixové ligy, v podání žoviálního pana F. Kokeše , Předseda Asociace volejbalových deblů České republiky T. Kokojan.

 

 

  1. Dvorana slávy deblového oddílu SKP Nymburk :      1991 – 2012

 

  1. Dvorana slávy Mixové ligy Nymburska  :                    1994 - 2012

Galerie

thmb-debl-529.jpg

Přílohy