SKP Nymburk
Boleslavská 1831
288 29 Nymburk

skp.nbk@tiscali.cz
Tel.: 606 567 240

Hlasů:

Deblová Guinessova kniha rekordů 2016 /oficiální zápisy106 – 109/ /k 27. 2. 2016 – „50 of Mr. TK“/

02. 03. 2016

    Jediný bývalý ředitel-inovátor devadesátek, jež umožnil vznik originální a jedinečné volejbalově-deblové přípravky v ČR:   Pan Mgr. Vladimír Pokorný (Semice):

    Tento chrabrý direktor a sportovně naladěný muž založil ve druhé polovině devadesátých let, jako jediný v rámci základek nymburského regionu, oficiální basketbalové třídy na ZŠ Komenského Nymburk s navýšeným počtem hodin tělesné výchovy. Tímto počinem charismatický pedagogický lídr evidentně předběhl tehdejší dobu. Výše uvedené sportovní třídy byly posléze přetransformovány (v roce 2005) z úzké basketbalové profilace na komplexnější míčové zaměření. Díky tomuto kroku mohla následně vzniknout při jmenované kmenové základce volejbalově-deblová přípravka SKP-ZŠ Komenského Nymburk, která kolem roku 2010 čítala dokonce přes sedmdesát členů z řad žáků druhého stupně. Originální mládežnický sportovní subjekt (díky svému deblovému zaměření) oslavil v nedávné době desetileté výročí své existence. Navíc jeho šéftrenér T. Kokojan zorganizoval v rámci MČR ve volejbalových deblech, a to pod jeho hlavičkou, dohromady čtyřiadvacet oficiálních žákovských deblových turnajů druhé, což nemá na republikové scéně z hlediska dětské kategorie obdoby!

  1. B. SKP-ZŠ Komenského Nymburk: 10. jubileum!   Volejbalově-deblová přípravka mládeže oslavila v letošním školním roce desetileté výročí svého úspěšného fungování při kmenové základce. Jejími zakladateli byli vedle jejího současného šéftrenéra a tělocvikáře T. Kokojana, taktéž bývalý ředitel školy, vážený pan V. Pokorný, spolu s dosavadním předsedou SKP Nymburk, a to váženým panem Miloslavem Matoušem (Kamenné Zboží).

C.                 Jediný oddíl volejbalových deblů SKP Nymburk v ČR hlásí: čtvrtstoletí existence!

Na podzim letošního kalendářního roku 2016 se naplní pětadvacet let úspěšného fungování              polabského oddílu volejbalových deblů. Ten je díky své míčové profilaci jedinečným               sportovním subjektem svého druhu v České republice i na světě. Současný oddílový výbor

tvoří sekretář J. Petřík, F. Kokeš (šéf všechlapské deblové rodinné mikrosekce) a jeho   zakladatel a president T. Kokojan. Čestným garantem klubu deblistů je vážený předseda        SKP M. Matouš. Čestným imaginárním činovníkem, metodikem a maskotem sportovního      subjektu z Remanence je legendární nestor deblového sportu S. „Dědek“ Randa        (pětašedesát let aktivní player – absolutní rekord všech dob).

  1. D. Volejbalový debl potřetí na obrazovkách veřejnoprávní televize ČT 24. Exhibiční turnaj z Remanence k pětadvacátému výročí MČR pod křídly AVD ČR. /made by Kokosking/.

Galerie

thmb-volejbal12-1386.jpg