SKP Nymburk
Boleslavská 1831
288 29 Nymburk

skp.nbk@tiscali.cz
Tel.: 606 567 240

Hlasů:

Další neradostná zpráva

30. 08. 2010

Nezoufejme, snad jednou bude lépe!! Zatím žijeme...

Nezoufejme, snad jednou bude lépe!! Zatím žijeme...

 

MF ČR oznámilo zkrácení příspěvku pro podporu sportu na rok 2010

Ministerstvo financí České republiky oznámilo dopisem v pátek 27.8. 2010 střešním sportovním organizacím v ČR krácení letošní rozpočtované finanční podpory.

ČSTV obdržel změnu rozhodnutí o poskytnutí státní podpory z ministerstva financí, kterým se krátí dotace s názvem " Podpora  zastřešujících občanských sdružení působících v oblasti českého sportu a tělovýchovy". Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci "Kalousek", jejíž devadesátiprocentní část pro tento rok je již vyplacena a sdružené subjekty ji mají k dispozici. Plošné krácení bylo oznámeno ve výši 10%, což pro ČSTV činí částku 20 394 900,- Kč. MF ČR odůvodňuje vydání změny rozhodnutí usnesením Vlády ČR č.552 ze dne 28.července 2010 k zabezpečení podílu deficitu veřejných rozpočtů na HDP 5,3 %.

Předseda ČSTV Pavel Kořan obratem zaslal ministerstvu financí písemnou žádost o přehodnocení rozhodnutí, ve které informoval o ohrožení existence systému organizovaného sportu a tělovýchovy, a současně požádal o schůzku na MF ČR. Další kroky budou projednány a rozhodnuty Výkonným výborem ČSTV 8. září, který bude jednat o financování sdružených subjektů také v souvislosti s neoficiální informací o úplném zrušení tohoto typu dotace ze státního rozpočtu 2011.