SKP Nymburk
Boleslavská 1831
288 29 Nymburk

skp.nbk@tiscali.cz
Tel.: 606 567 240

Hlasů:

Čestní členové „ Dvorany slávy“ deblového oddílu SKP Nymburk

04. 10. 2011

/ k 27.2.2007 /

Čestní členové „ Dvorany slávy“ deblového oddílu SKP Nymburk

                                                           / k 27.2.2007 /

 

T. Koníček + M. Malinovský – propagace volejbalových deblů v Nymburském deníku.

 1. Z. Haník – zakladatel AVD, povýšil debly na úroveň oficiálního Mistrovství ČR.
 2. O. Kinšt – jeden ze zakladatelů AVD, navíc především díky jeho organizačním schopnostem je Jindřichův Hradec považován za jednu z mek debla ( především díky 80-tým a 90-tým letům minulého století ).
 3. S. Španihel – oficiální deblové turnaje ve Valašském Meziříčí se v první polovině devadesátých let, z velké měry jeho zásluhou, staly nejmasovější deblovou akcí novodobého republikového šampionátu v Čechách a na Moravě.
 4. J. Zvěřina – sportovní nadšenec a šéf volejbalové a deblové sekce SKP Nymburk.
 5. P. Benák – majitel Pivovaru Nymburk a ústřední sponzor dvojic vedených T. Kokojanem.
 6. M. Matouš – charismatický Předseda a ústřední osobnost SKP Nymburk.
 7. L. Dušák – trenérská legendární ikona a volejbalová osobnost Nymburka.
 8. L. Heller – skvělý organizátor a precizní lídr mnoha volejbalových družstev.  Kromě toho také neúnavný a jasně nejschopnější „ ošetřovatel“ materiálního a finančního zabezpečení volejbalu v SKP Nymburk.
 9. D. Bydžovská + E. Rajlová – dlouholetá organizační činnost obou děvčat v oblasti ženského volejbalu SKP Nymburk, spolu s trpělivým a věrným sparingpartnerstvím z hlediska proslulých deblových mágů a iluzionistů kmenového oddílu.
 10. V. Pokorný – osobní podpora práce s volejbalovou a deblovou mládeží při prosportovní ZŠ Komenského Nymburk. Konkrétně se jednalo o volejbalově-deblovou přípravku T. Kokojana ( SKP –ZŠ Komenského Nymburk ).

   

Noví čestní členové „ Dvorany slávy“ deblového oddílu SKP Nymburk 2011

 

Prof. J. Pavelka – nejdůležitější osobnost celého novodobého Mistrovství České republiky ve volejbalových deblech .Předsedou AVD České republiky 15 let až do roku 2005. Dlouholetá úspěšná a plodná spolupráce na oficiální i přátelské bázi s polabským deblovým oddílem.

 1. M. Ropek – dlouhodobá materiální podpora turnajových akcí pořádaných nymburským deblovým oddílem z pozice majitele obchodu Ropek – sport.
 2. J. Čech – dlouholetá materiální pomoc při oficiálních pořadatelských turnajových aktivitách deblového oddílu SKP Nymburk. Majitel firmy Drogerie – Čech.

 Mgr. T. Kokojan – President deblového oddílu SKP Nymburk

Galerie

thmb-debl2010-244.jpg