SKP Nymburk
Boleslavská 1831
288 29 Nymburk

skp.nbk@tiscali.cz
Tel.: 606 567 240

Hlasů:

Čestná uznání a individuální medailová ocenění

03. 10. 2012

– excelentní sekce největších a důležitých osobností novodobého Mistrovství České republiky ve volejbalových deblech pořádaného AVD ČR pod ČVS

-          udělená Výborem AVD ČR v roce 2010 u příležitosti jubilejní dvacáté oficiální sezony republikového šampionátu ve volejbalových deblech novodobé éry a následně v roce 2012 za velké osobní deblové zásluhy a individuální přínos deblovému hnutí od roku 1990.

V roce 2010 udělil Výbor AVD České republiky, na popud svého Předsedy T. Kokojana, klíčová čestná uznání a ocenění těmto osobám z řad české deblové obce, čímž je také automaticky uvedl do „Excelentní sekce vyznamenaných“ v období novodobé éry republikového šampionátu České republiky ve volejbalových deblech :

 1. Pan profesor J. Pavelka st. ( Praha ) – za obrovský přínos deblovému hnutí v Čechách a na Moravě ( 15 let Předseda AVD ČR a přes dvacet let organizátor a ředitel pražských deblových turnajů ).
 2. Pan O. Kinšt ( Jindřichův Hradec ) – turnajový ředitel prestižních jihočeských turnajů od roku 1979.
 3. Pan M. Matouš ( SKP Nymburk ) – za maximální podporu kmenového deblového oddílu ( jediného v ČR ) a osobní, více než dvacetiletou podporu T. Kokojana, a to při jeho práci s volejbalově-deblovou mládeží, úzce spojenou s nymburskými základkami a deblovým oddílem SKP Nymburk. V současnosti se již sedmým rokem jedná o volejbalově-deblovou přípravku SKP-ZŠ Komenského Nymburk.
 4. Pan Mgr. V. Pokorný ( ZŠ Komenského Nymburk ) – za osobní pomoc, organizační podporu a uznání, z pozice ředitele výše uvedené prosportovní základní školy, z hlediska nelehké práce s volejbalově-deblovou mládeží v období nového milénia.
 5. Páni O. Vitvar a Z. Seidl ( Vysoké nad Jizerou a Sklenařice ) – za dlouholetou kvalitní organizaci sklenařických deblových turnajů. Dvojice sympatických turnajových ředitelů vytvořila jednu z klíčových deblových mek a udržela rekordní krkonošskou deblovou tradici ( 2012 – 43.ročník ). V posledních pěti letech navíc krkonošské deblové středisko jasně kraluje deblové obci z hlediska počtu zúčastněných párů – vždy celková účast přes 40 dvojic.
 6. Pan Mgr. M. Špak ( Poděbrady ) – za dlouholetou a bezproblémovou organizaci v minulosti velice prestižního poděbradského turnaje mužů ve volejbalových deblech : oficiální turnaje 1990 – 2007.
 7. Pan V. Věchet st. ( ZOM Nymburk ) – za dlouholetáou organizaci deblových turnajů v Nymburce a na Jíváku ( od sedmdesátých let ). Taktéž nejúspěšnější deblový veterán téměř dvacetileté oficiální poděbradské turnajové deblové tradice pana Špaka.
 8. Paní Mgr. E. Rajlová ( SKP Nymburk ) – za největší deblovou srdcařku nymburského regionu a druhou nejzkušenější vítězku oficiálního mixového podniku ( Všechlapy 2009).
 9. Panu F. Kokešovi ( Všechlapy-Lysá nad Labem ) – za zakladatele a průkopníka volejbalově-deblové tradice ve Všechlapech a současného promotéra dvou oficiálních mixových turnajů.
 10. Panu S. Randovi ( SKP Nymburk ) – za nejstaršího aktivně hrajícího deblového superveterána všech dob ( 2012 – osmasedmdesátiletý děda hraje debl již 63 let! ). Spolu s panem Kokešem je Randa navíc zakladatelem deblové „ massovské“ sekce a urputným propagátorem „ košer“ debla.

 

 1. Panu V. Kučerovi ( Hradištko u Jílového ) – za nadšeného turnajového ředitele losovaných mixů v domovském Hradištku ( od roku 2001 ) a deblového srdcaře ČR dvacetiletí. Svérázný chlapík je taktéž úspěšným osobním trenérem svých deblově povedených dcer ( Blanka + Zuzana ), které bezesporu patří posledních dvacet let mezi nejlepší hráčky oficiální republikové deblové scény.

 

 

 

Čestná deblová uznání 2012 – excelentní sekce vyznamenaných osobností :

 

 1. Panu P. Penkovi ( Zábřeh na Moravě ) – za spolehlivého turnajového ředitele finálového podniku MČR mixové kategorie v domovském Zábřehu na Moravě ( 2012 – 7 ročníků ) a obnovení moravské deblové tradice ve druhé polovině devadesátých let.
 2. Panu PaedDr. Z. Haníkovi st. ( Nymburk ) – za hlavní a klíčovou osobní zásluhu ( spolu s panem profesorem J. Pavelkou ) na vzniku oficiálního Mistrovství České republiky ve volejbalových deblech novodobé éry v roce 1990. Současný Předseda ČVS navíc osobně podporuje republikovou deblovou obci.

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Kokojan – Předseda Asociace volejbalových deblů České republiky

 

 

 

Galerie

thmb-debl-462.jpg