SKP Nymburk
Boleslavská 1831
288 29 Nymburk

skp.nbk@tiscali.cz
Tel.: 606 567 240

Hlasů:

Centra volejbalového debla

16. 09. 2011

Aktualizované pořadí měst – mek volejbalového debla v České republice 2001 - 2011.

U příležitosti nedávno zakončené jedenadvacáté oficiální sezony volejbalových deblů novodobé éry, vydal Předseda AVD T. Kokojan, v úzké spolupráci s precizním sekretářem AVD panem O. Janků, aktualizovaný republikový žebříček nejúspěšnějších deblových center-měst, tzv. deblových mek, a to v časovém horizontu nového milénia.

Žebříček samotný je sestaven podle hodnoty a kvantity všech získaných medailových umístění, které reprezentanti jednotlivých regionů ( měst ) vybojovali na klíčových a ústředních deblových turnajích a soutěžích pořádaných AVD v rámci Mistrovství České  

republiky ve volejbalových deblech od roku 2001. Mezi tyto stěžejní a hlavní deblové akce republikového šampionátu oba dlouholetí činovníci započítali finálové turnaje „O mistry ČR“

v kategoriích mužů, mixů, veteránů, veteránských mixů a jednotlivců ( „King“ ), včetně loňské exhibice ( tzv.“ Masterking“ ), zrealizované u příležitosti dvacátého výročí od založení AVD, spolu s dlouhodobou soutěží jednotlivců mužské a ženské kategorie.

Pořadí měst, deblových mek, je transparentní oslavou vzorného deblového oddílu SKP Nymburk, jediného sportovního subjektu svého druhu v České republice a na světě, který z hlediska své oficiální existence oslaví v říjnu letošního roku dvacetileté jubileum od svého založení.. K tomu se v roce 1991 úspěšně a odvážně odhodlali dlouholetí kamarádi a ortodoxní odchovanci nymburské Remanence, K. Svoboda a T. Kokojan, spolu se stínovým klubovým metodikem a oddílovým maskotem Randou, navíc za osobní podpory Předsedy SKP Nymburk, váženého pana M. Matouše.

 Valnou většinu nymburských deblových trofejí a medailí pobrali na oficiálních akcích přátelé a spoluhráči, debloví specialisté V. Věchet a T. Kokojan, kteří se v absolutní republikové špičce deblového volejbalu pohybují přes dvacet let!.Předseda Asociace volejbalových deblů České republiky T. Kokojan působí v oddíle SKP Nymburk logicky od jeho založení, V. Věchet reprezentuje klubové barvy od roku 2004. Duo deblových mágů a matadorů se navíc angažuje v aktivní práci s volejbalovou a deblovou mládeží, což je z hlediska nymburského volejbalu pozitivním příslibem a nadějí do budoucna.Volejbalově-deblová přípravka SKP-ZŠ Komenského Nymburk, fungující při prosportovně profilované nymburské základce od roku 2005, je taktéž nedílnou součástí mládežnické sekce deblového oddílu SKP Nymburk.

Nejnovější aktuální pořadí tří nejúspěšnějších měst - deblových mek, podle počtu  medailí ze stěžejních, klíčových a prestižních deblových akcí, získaných reprezentanty jednotlivých regionů v období nového milenia, tzn. v letech 2001 – 2011:

                         1.místo: SKP Nymburk   - 26 zlatých, 26 stříbrných a 19 bronzových medailí

                        2.místo: Praha                 - 17 zlatých, 21 stříbrných a 16 bronzových medailí

                       3.místo: Brno                   - 10 zlatých,  4 stříbrné a 8 bronzových medailí

 

                         Mgr. T. Kokojan – Předseda Asociace volejbalových deblů v ČR

 

Galerie

thmb-debl2010-222.jpg