SKP Nymburk
Boleslavská 1831
288 29 Nymburk

skp.nbk@tiscali.cz
Tel.: 606 567 240

Hlasů:

Aktuálně o UNITOP ČR !!!

28. 06. 2012

stojí za přečtení

1. Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, svaz policejních sportovních klubů (UNITOP ČR) je nestátní nezisková organizace (občanské sdružení), která zastřešuje a na národní úrovni zastupuje sdružené sportovní kluby policie (SKP) z celé České republiky. Organizuje a řídí vlastní systém soutěží otevřených jak pro členy klubů tak pro širokou veřejnost a především mládež.
UNITOP ČR nejenže podporuje zvyšování fyzické zdatnosti policistů, strážníků městských policií, hasičů a vězeňské služby, ale ve spolupráci s Centrem sportu MV se podílí i na přípravě a výchově reprezentantů ČR, kteří jsou téměř 100% členy SKP. V oddílech talentované mládeže, vychovává budoucí reprezentanty, vytvářejíc jim potřebné technické a trenérské zázemí pro jejich přípravu.
2. UNITOP ČR byl oficiálně založen v roce 1990 a v současné době sdružuje celkem 118 SKP v celé České republice. Rozložení sportovních klubů dokumentuje mapka (příloha 2). Členskou základnu tvoří téměř 30 tisíc členů: cca 1/3 mládež do 18ti let, 1/3 z řad civilního obyvatelstva a 1/3 policistů, hasičů a vězeňské služby.
3. SKP vlastní a spravují nebo mají v dlouhodobém pronájmu celou řadu tělovýchovných a sportovních zařízení. V mnoha regionech jsou tato zařízení jedinými svého druhu a sportovní aktivity mládeže a ostatní veřejnosti v dané oblasti jsou na jejich využívání odkázány.
Sportovní zařízení mnoha SKP (např. SKP Kometa Brno) jsou využívána také k přípravě reprezentantů a sportovních talentů zařazených v „Centru sportu Ministerstva vnitra ČR“ - v atletice, zápasu, vzírání, tenisu, boxu, judu, plavání, cyklistice, kulové i brokové střelbě, klasickém lyžování, biatlonu atd.
V současné době jsou některá sportovní zařízení dosud ve vlastnictví Policie ČR vzhledem k ekonomické situaci rušena, nebo předávána bezúplatně mj. i do vlastnictví SKP. Tímto převodem však vznikají pro SKP další nové náklady spojené s provozem a údržbou těchto sportovních zařízení. Kluby nemají dostatek finančních prostředků na jejich provoz a údržbu.
4. UNITOP ČR organizuje a řídí celoročně systém vnitřních soutěží na všech úrovních v celé České republice od okresu přes kraje až k celostátním přeborům, a to v desítkách různých sportů. Mistrovství UNITOP ČR, Velké ceny UNITOP ČR a řada dalších soutěží jsou určeny pro členy SKP i pro širokou v klubech neorganizovanou veřejnost.
5. UNITOP ČR nebyl nikdy členem či součástí ČSTV ani akcionářem SAZKA, a.s. a na jejich činnosti se nijak nepodílel ani na ni neměl vliv. Přesto jsme v tomto roce doplatili na změnu pravidel rozdělení dotací pro sport vyvolanou situací v ČSTV a v Sazce. V letošním roce jsme žádali o dotaci na projekty: III. Všeobecná sportovní činnost sport pro všechny, IV. Údržba a provoz sportovních zařízení a V. Organizace sportu. Neobdrželi jsme finanční podporu ani na jediný projekt.
6. UNITOP ČR je řádným členem Českého olympijského výboru. V mezinárodní oblasti zastupuje Českou republiku v Evropské policejní sportovní unii ( USPE ) sdružující 52 evropských států, a ve Světové policejní sportovní organizaci ( USIP ). Z pověření těchto mezinárodních organizací pořádal UNITOP ČR již i několik Policejních mistrovství Evropy, respektive světa v judu, zápasu, vzpírání, lehké atletice, fotbalu a maratonu. V příštím roce je pořadatelem Policejního mistrovství Evropy ve volejbalu žen.
7. UNITOP ČR je svazem, svým charakterem srovnatelným s organizacemi jako je např.. SOKOL či OREL, který navíc svojí členskou základnou převyšuje. Přesto byl UNITOP ČR ze systému státních dotací vyřazen, což považujeme za diskriminující a přímo ohrožující sportovní činnost tisíců občanů v SKP včetně přípravy státní sportovní reprezentace. Tuto systémovou chybu a křivdu je třeba napravit.

Galerie

thmb-poutakicko3-430.jpg