Čas se konečně naplnil a kniha s výše uvedeným názvem stojí těsně před svým vydáním a křtem. Jedná se o zhruba třistastránkový sportovní dokument, který obsahuje více než stovku fotografií a na němž deblový pedagog intenzívně pracoval téměř tři roky. Ústřední část díla tvoří podrobné zmapování smíšeného volejbalu a republikového deblového mistrovství v rámci nymburského regionu posledních třiceti let (včetně solidního bonusového materiálu, týkajícího se J. Hradce, V. Meziříčí a Č. Budějovic). Nutno ještě poznamenat, že se jedná, a to především v případě volejbalových deblů, o ryze českou záležitost, která nemá na světovém sportovním poli obdoby. Hodnocení turnajů a jejich specifika, jména spousty známých osobnosti z Polabí, spolu s jejich psychologickými profily či charakterovými vlastnostmi i sportovními schopnostmi a úspěchy, dvorany slávy, výsledkové statistiky, pravidla, zajímavosti, metodické pokyny, odborné rady, slangové výrazy i veselé historky z deblového podsvětí či volejbalového natáčení. To vše nalezne čtenář v tomto specifickém sportovním dokumentu. Na rozdíl od své deblové prvotiny se zde autor podstatně více zaměřuje na psychologii sportu i postav a s chutí sobě vlastní podstatně více popouští uzdu své literární fantazii.

Díky poměrně dlouhé časové enklávě (1990 – 2019), která je ve sportovním dokumentu zachycena, má kniha bezesporu i určitou historickou hodnotu. „Tu ještě umocňuje vcelku podrobná sonda do let osmdesátých, a to hned v úvodní části deblově-volejbalové beletrie. Taktéž nutno připomenout již výše uvedený klíčový fakt, že totiž volejbalový debl je nefalšovanou národní českou sportovní raritou a libůstkou,“ říká Tomáš Kokojan, autor jediných dvou deblových knih na světě. 

Dílo je napsáno s tradičním životním i sportovním osobitým nadhledem i humorem. Opět prakticky celé vzešlo z domácí dílničky pedagoga, trenéra, imaginárního psychologa a deblového specialisty Tomáše Kokojana. Kniha je především určena nymburským sportovním patriotům, klasickým a ortodoxním deblistům celých Čech i Moravy, spolu s volejbalovými nadšenci i laickou veřejností Nymburska. 

Knížku je možno si osobně objednat u jejího autora na čísle 702803404. 

Zdroj: https://nymbursky.denik.cz/ostatni_region/kniha-tomase-kokojana-cislo-dve-deblove-a-volejbalove-mixy-20190810.html