Upoutávka na druhý literární počin Tomáše Kokojana

19. 12. 2018 | Debl
V příštím roce by se měla objevit na trhu v pořadí již druhá kniha s deblovým a volejbalovým zaměřením. Zde je krátká ukázka z již téměř hotového díla z domácí dílničky předsedy AVD České republiky. Kniha by měla vyjít v červnu až září 2019.

Zajatci volejbalových a deblových mixů z Nymburka.

 

Motto 1

Ženy a muži se v životě střetávají na různých frontách. Zdaleka se ovšem nejedná pouze o manželství, partnerství, anebo oblast pracovních koedukovaných kolektivů. Obě pohlaví taktéž s oblibou nastupují po svém boku do mixových bojů ve volejbale i deblu.

 

Motto 2

Zhruba přes tři stovky zrealizovaných smíšených turnajových klání na Nymbursku v letech 1991 – 2019 jasně hovoří. Jedná se o klíčový a zásadní fakt, který bez debat řadí tento polabský region mezi ústřední centra volejbalově-deblových mixů České republiky třicetiletí.

 

Zamyšlení autora

 

Volejbalové a deblové mixy jsou zajisté specifickou záležitostí, umožňující společné firemní, rodinné, popř. partnerské sportovní vyžití. V těchto případech má sportování zpravidla rekreační charakter. Na druhou stranu se volejbalová a deblová klání smíšených týmů, potažmo dvojic, dají realizovat i na velmi vysoké výkonnostní úrovni.                                                                                                                                   Hrát, anebo se raději vyvarovat praktikování volejbalových a deblových mixů? Ad absurdum, být tedy či nebýt opravdovým a pravidelným vyznavačem tohoto sportovního odvětví a stát se tedy nefalšovaným mixovým specialistou (deblový slang), anebo alespoň amatérským a občasným „mixařem“? Toť klíčová otázka na tělo.                                                                                                                                      Co se mého osobního názoru týče, jsem samozřejmě velkým zastáncem této koedukované kategorie. Mé přesvědčení logicky vyplývá z vlastní kladné zkušeností s touto volejbalově-deblovou sférou. Ta je v mém osobním případě zrcadlovým odrazem super herní spolupráce se skvělými deblovými partnerkami, potažmo parádního fungování fajn smíšených týmů, jejichž sestav jsem byl členem.  Lze konstatovat, že mixový volejbal i debl nás mnohdy obdaruje pozitivními prožitky, radostí z těžce vydolovaných úspěchů i herním vzrušením a entuziasmem, spojených občas i s duševní euforií. Samotná sportovní týmová kooperace mužů a žen je navíc dobrým tréninkem, poučnými zkušenostmi i dobrou průpravou pro civilní společný život obou pohlaví.                                                      Druhou stranou této koedukované „mince“ je ovšem fakt, že smíšená kategorie občas přináší, jak již bylo v úvodu naznačeno, i určitá negativa. V jejich čele bezesporu stojí záporné herní psychologické prožitky, jakými jsou například stresové situace, chvíle nepohody a rozladěnost či tzv. „zpruzelost“. Tyto nepříjemné vnitřní duševní pochody zpravidla vyplývají z týmových neúspěchů, špatně řešených kritických situací a negativních emocí na place. V neposlední řadě jsou vyvolány i jiskřením, vyvěrajícím z nesouladu mezi hráčských vztahů, na jedné straně sítě.                                       Radost ze hry samotné a výše uvedené pozitivní prožitky, ovšem jasně převažují, nad všemi negativy. Vrhnout se do mixového sportu proto jistě stojí za trochu toho rizika z občasného smutku, poraženecké frustrace, zmaru a duševního příkoří.                                                                                                   A ještě závěrečná polemika. Který nadšený volejbalista tyto mixové „hrátky“ v průběhu své bohaté hráčské kariéry nikdy nevyzkoušel a neprovozoval, tak z mého osobního pohledu o hodně přišel. Ignoranti a kritici smíšeného volejbalu dělají velkou chybu. Jsem přesvědčen, že i přes určitou větší psychickou náročnost této volejbalové a deblové kategorie, se jedná o poměrně zajímavé sportovní i kulturní vyžití.

Nebojte se proto s chutí vrhnout a ponořit do tajů volejbalové-deblového světa mixů, je to prima!

               

Prolog

 

Tato kniha s deblově-volejbalovým zaměřením by se měla, a to podle mé původní ideje, stát nedílnou součástí třídílné deblové literární minisérie. Samotné dílo osobně považuji za jakousi „volně loženou“ druhou část mé plánované trilogie, zaměřené na český volejbalový debl.                                            V globálu by se dalo říci, že vcelku obsáhlý dokument solidně mapuje svět deblových a volejbalových mixů nymburského regionu, a to v časovém horizontu třiceti let. Dílo je tudíž přibližně z devadesáti procent zaměřeno čistě regionálně.                                                                                                    Samotný obsah knížky se skládá ze dvou částí. V nich jsou poměrně podrobně a důkladně popsány dva mixové turnajové seriály třicetiletí. Úvodní, a také obsáhlejší část díla, se podrobně věnuje deblovému mixu, především pak jeho oficiálním kláním v rámci turnajového seriálu novodobého mistrovství ČR. Kapitoly první části knihy jsou zaměřeny na pravidelně se konající mistrovská turnajová klání, a to hned na několika místech Nymburska. V textu ovšem nechybí ani fakta z neoficiálních turnajů nymburské lokality, spolu s výsledkovými retrospekcemi a krátkými komentáři. Doplněk potom tvoří informace a výsledky z několika dalších klíčových deblových bašt, jejichž klání se debloví mágové z Nymburka pravidelně a dlouhé roky úspěšně zúčastňovali.  Úvodní část dokumentu taktéž obsahuje solidní počet vybraných statistických výsledkových přehledů a zajímavostí.  Stránky zasvěcené deblovým mixům přinášejí i druhý díl Guinnessovy knihy rekordů, se kterou si dobrý autor, opravdu s radostí sobě vlastní, pohrál.                                                                                   Druhá část sportovního dokumentu se věnuje smíšeným šestkám v Nymburce a jeho okolí. Její obsah je de facto věrným zrcadlem ryze regionální záležitosti, kterou je dvacítka sehraných ročníků Mixové ligy Nymburska. Nechybí zde však ani informace z ryze rekreačního a amatérského smíšeného volejbalu. Jak již bylo výše uvedeno, jedná se o časový horizont let 1991 –2019.                         Lze tedy, jak již bylo výše uvedeno, konstatovat, že deblová část knihy de facto volně navazuje na můj premiérový autorský počin, kterým bylo dílo „Český volejbalový debl“. Tuto knížku vydal v roce 2018 Český olympijský výbor ve spolupráci s ČVS v nakladatelství Mladá Fronta, a to jako svoji řadovou oficiální publikaci. O křest díla se společnými silami spolu s autorem postarali nymburský starosta P. Fojtík a emeritní ředitel Komendy V. Pokorný. Důstojné akci asistovalo zhruba šedesát lidí.                                                                                                                                                                              Toto mé druhé dílo, je podstatně více zaměřeno, a to vzhledem k mé literární prvotině, osobnostně. Velká část obsahu knížky, respektive kapitol, je věnována povahám, morálně-volním vlastnostem, zásluhám i úspěchům hráčů, volejbalistek, činovníků i přátel volejbalově-deblového sportu. Fakta, skutečnosti, příhody i události jsou čtenáři servírovány autenticky, chronologicky a poměrně přesně. To je zapříčiněno osobními zážitky, dobrou pamětí autora, solidním osobním archívem a novinovými články.                                                                                                                                                        Nutno ještě dodat, že deblová část tohoto dokumentu obsahuje kompletní výsledkovou statistiku mistrovských mixových klání, konaných v Nymburce, Jindřichově Hradci, Českých Budějovicích a ve Valašském Meziříčí. V knize nechybí ani retrospekce finálových mixových klání prvních patnácti sezón o mistry ČR. Toto období je považováno většinou volejbalových odborníků za dobu největšího deblového boomu novodobého šampionátu, tzv. zlaté deblové devadesátky.                       Tato zbrusu nová knížka ovšem nedisponuje pouze souborem faktických událostí, statistických údajů a souhrn klíčových historických momentů obou mixových soutěží.  Vnímavý čtenář v této sportovní beletrii dále nalezne spoustu zajímavostí, rarit i originalit, turnajových specifik a určitých netradičností ze sportovního i civilního života, v rámci této svérázné, volejbalově-deblové obce. Co se personálního zaměření knížky týče, obsahuje dílo, jak již bylo výše uvedeno velké množství  osobnostních psychologických profilů i charakteristik jednotlivých aktérů.  V reálu se jedná, jak již bylo výše uvedeno, o důležité muže, výjimečné ženy i ústřední figury volejbalové i deblové obce.                                                                                                                                                                                                  Kniha taktéž přináší metodické pokyny či rady a tematické teze. Není v ní nouze o zajímavá autorova zamyšlení, spolu s praktickými radami, a to jak v oblasti hry samotné, tak také psychologie hráčů. V díle opět nechybí veselé příhody, vtipné postřehy, komické i zábavné momenty a legrační situace z celého turnajového průběhu regionální ligy i deblového mistrovství třicetiletí. Ty autor citlivě vybral a sestavil ze svých novinových článků (Nymburský deník) a soukromého archívu, popř. osobních nezapomenutelných vzpomínek.                                                                                                                     Je třeba dodat, že dílo je opět napsáno s určitou nadsázkou i životně-sportovním nadhledem. Jedním z hlavních autorových cílů je totiž snaha o pobavení čtenářů, a to ať už se jedná o řady volejbalové, jiné sportovní, anebo i laické veřejnosti. Kniha by měla vyzařovat pozitivní energii, kamarádskou atmosféru a dobrou náladu, spojenou se zdravou soutěživostí, uvnitř obou, částečně propojených, spřátelených a poměrně i svérázných, volejbalově-deblových komunit.

 

 SKP Nymburk
Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk

M: +420 606 567 240
E: skp.nbk@tiscali.cz
Ochrana osobních údajů

Copyright © 2021 by SKP Nymburk | realizace Regional | Administrace