Český volejbalový debl - historicky první deblová knížka na světě

04. 01. 2018 | Debl
Vydání první deblové knížky v téměř stoleté historii tohoto našeho malého národního sportu, z domácí dílničky jediného jejího autora, jmenovitě Tomáše Kokojana, dospělo konečně do finále.

Obsah premiérového literárního díla totiž úplně poprvé disponuje ryze deblovou tématikou a je úzce zaměřen pouze na novodobé Mistrovství ČR ve volejbalových deblech. Za zajímavost stojí fakt, že Kokojan pracoval na deblové knize bezmála sedm let. Přípravná fáze trvala čtyři roky, další dva a půl, se odvážný autor samotnému obsahu knížky, věnoval opravdu velmi intenzívně. Poslední půlrok měl již charakter dolaďovací a především komunikační.                     Pevně věřím, že v tomto deblovém dokumentu každý jeho čtenář, a to ať už z řad deblových, potažmo i volejbalových nadšenců, anebo laické veřejnosti, v něm pro sebe nalezne něco zajímavého, atraktivního, zábavného či poutavého.

Klíčové momenty vývoje díla:

 1. V roce 2010 (těsně po skončení své desetileté životní poděbradské mise), začíná pisatel s realizací své odvážné ideje, kterou měl v hlavě již několik let. Deblový pedagog vlastnoručně počítačově zpracovává a shromažďuje své deblové články. Jedná se jak o aktuální věci, tak také starší články z osobního archívu.
 2. Od druhé poloviny roku 2013 nabírá obsah knihy reálné podoby, vznikají první kapitoly. Dochází k určité sumarizaci a úpravě jednotlivých, již dříve vzniklých článků, vzniká deblová Guinnessova kniha rekordů.
 3. Od druhé poloviny roku 2015 již autor intenzivně detailně rozpracovává jednotlivé kapitoly deblového dokumentu, které průběžně, pomocí svého osobního bohatého archívu, ještě citlivě doplňuje.
 4. Město Nymburk a několik dobrých osobních přátel finančně podpořilo, v roce 2016, Kokojanův odvážný literární projekt.
 5. V únoru 2017 se grafikem sportovního literárního díla stává pan V. Kvíz.

T. Kokojan by byl rád, kdyby jeho dílo spatřilo světlo světa v červnu tohoto kalendářního roku.

 1. V březnu roku 2017 je textová část knihy již téměř hotova. Nymburský deblový „Kosmas“ má do té doby v plánu soukromé vydání deblového dokumentu, avšak v té době vstupuje do hry pan Z. Haník. Současný první místopředseda volejbalového svazu projevil o deblovou beletrii velký osobní zájem (debly doslova označil za svoji srdcařskou záležitost) a přišel s návrhem, vydat sportovní dokument v oficiální edici Olympijského výboru (vydavatelství Mladá Fronta), za podpory ČVS. Kokojan tuto novou variantu bez váhání přijal, i když díky tomu se plánovaný červnový termín vydání logicky opět posouvá.
 2. V květnu 2017 je do textu díla infiltrováno zhruba osmdesát fotografií. Na přání Haníka jsou jimi kapitoly proloženy.
 3. Dalším plánovaným termínem vydání, již de facto hotové knížky, je říjen 2017. Datum se ovšem opět nepodaří dodržet, když hlavním důvodem je jarní změna vydavatele. Od června probíhají jednání mezi panem Kvízem (grafik) a panem Nykodýmem, který je určitým prostředníkem mezi autorem a Mafrou.
 4. Pisatel na konci prázdnin flexibilně doplňuje několik kapitol informacemi z právě ukončené sedmadvacáté oficiální sezóny, včetně své „Guinnessovky“.
 5. V prosinci 2017 doznala kniha posledních úprav. Autor do ní s chutí, a to de facto na poslední chvíli, přiřadil šest černobílých retro fotek z Haníkova soukromého fotoarchívu a své dvě autorské ilustrace. Lektorem díla se stal Z. Haník.
 6. Leden 2018. Vydání knihy je snad už konečně na spadnutí. Řeší se obálka, foto na ní, tiráž a anotace. Trpělivý kantor se opravdu bezostyšně těší na své imaginární literární deblové „dítě“. Jeho knižní „porod“ je poněkud zdlouhavý, no ale snad se dílo nakonec podaří….

Mgr. Tomáš Kokojan – autor knihy a předseda AVD České republiky

 SKP Nymburk
Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk

M: +420 606 567 240
E: skp.nbk@tiscali.cz
Ochrana osobních údajů

Copyright © 2019 by SKP Nymburk | realizace Regional | Administrace