POHYB JE ŽIVOT ve Sportovním centru Nymburk 11.3.2023

14. 02. 2023 | ASPV
odbor ASPV při SKP Nymburk Vás zve na tradiční sportovně relaxační dopoledne do Sportovního centra Nymburk tzv. „Tyršák“

Pohybový program:

                                      9,00  - 10,00 aerobic s cvičitelkou Janou Vohradskou 
                                    10,00  - 11,00 zdravotní cvičení se Zdenou Mokrou                                 

                                    11,00 - 12,00  plavecký bazén

                                    11,00 - 13,00  relaxace v perličkovém bazénu  

                                    11,00 – 13,00 sauna

                                        

Prezence:                   od 8,30 do 8,50 hod. v recepci Sportovního centra Nymburk

 

Zahájení:                    9,00 hod.

 

Ukončení:                  13,00 hod.

 

Cena:                          300,-- Kč      

 

Upozornění:     vzhledem k navýšení cen za služby ve Sportcentru Nymburk je naše sportovní   dopoledne poslední 

 

Přihlášky a zaplacení:

na cvičení v ZŠ RAF Nymburk každé pondělí a středu od 19,00 do 20,00 u Alenky Čermákové

nebo e-mailem: ludmila.dostal@gmail.com

a platbu na bankovní účet SKP Nymburk č.  4605584/0600

variabilní symbol: 3208

nebo při prezenci v recepci Sportovního centra Nymburk

 

Vezmi sebou:  obuv na cvičení, podložku, plavky, případně župan pro přecházení z plaveckého bazénu do perliček a hlavně dobrou náladu

 

 

TĚŠÍME SE NA VÁSSKP Nymburk
Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk

M: +420 606 567 240
E: skp.nbk@tiscali.cz
Ochrana osobních údajů

Copyright © 2023 by SKP Nymburk | realizace Regional | Administrace