POHYB JE ŽIVOT

06. 03. 2022 | ASPV
ve Sportovním centru Nymburk 2.4.2022

odbor ASPV při SKP Nymburk Vás  zve na

sportovně relaxační dopoledne

v krásném prostředí Sportovního centra Nymburk

tzv. „Tyršák“ 

 

Pohybový program:

                                      9,00 - 11,00  zdravotní cvičení s Lenkou Krutskou /cvičitelka zdravotního
                                                             cvičení, osobní trenérka a instruktorka skupinových lekcí/                                      

                                    11,00 - 12,00  plavecký bazén

                                    11,00 - 13,00  relaxace v perličkovém bazénu  

                                    11,00 – 13,00 sauna u perličkového  bazénu

                                        

Prezence:                   od 8,30 do 8,50 hod. v recepci Sportovního centra Nymburk

 

Zahájení:                    9,00 hod.

 

Ukončení:                  13,00 hod.

 

Cena:                          300,-- Kč      

 

Přihlášky a zaplacení:

na cvičení v ZŠ RAF Nymburk každé pondělí a středu od 19,00 do 20,00 u Alenky Čermákové

nebo e-mailem: ludmila.dostal@gmail.com

a platbu na bankovní účet SKP Nymburk č.  4605584/0600

variabilní symbol: 3208

nebo při prezenci v recepci Sportovního centra Nymburk

 Vezmi sebou:  obuv na cvičení, podložku, plavky, případně župan pro přecházení z plaveckého bazénu do perliček a hlavně dobrou náladu

  

TĚŠÍME SE NA VÁSSKP Nymburk
Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk

M: +420 606 567 240
E: skp.nbk@tiscali.cz
Ochrana osobních údajů

Copyright © 2024 by SKP Nymburk | realizace Regional | Administrace