Pozvánka na krajský turnaj KUBB, WOODBALL, MölkkY

01. 09. 2020 | ASPV
sobota 12.9.2020 na hřišti TJ Sokol Krchleby u Nymburka

Propozice krajského turnaje

KUBB, WOODBALL, MölkkY

                                                                                    

Pořadatel            : Středočeská KA SPV

Datum konání           :  sobota 12.9.2020

Místo konání             :  TJ Sokol Krchleby u Nymburka

                                       z Nymburka směr Mladá Boleslav (fotbalový stadion)

Prezence                    :  do 9:45 hod.

Zahájení                    :  v 10:00 hod.

Hrají                           :  turnaj je otevřený, členové ASPV se prokáží platným reg. průkazem

Ředitel turnaje          :  Ludmila Dostálová

Občerstvení               :  v areálu bude otevřen stánek s občerstvením

Cestovné                    :  Hradí vysílající složka nebo účastníci

Startovné                   : - 10,- Kč, každý přihlášený (členové ČASPV)

                                      - 50,- Kč, každý přihlášený (nečlenové ČASPV)

                                      - startovné bude vybíráno na místě!

Pozn.:                           Dvoučlenná družstva mohou  startovat i ve více hrách.

Ceny                          : Družstva na prvních třech místech obdrží medaile a diplomy

Přihlášky                   : Družstva zašlou přihlášky do 11.9.2020 na adresu:

–        ludmila.dostal@gmail.com  tel.723749690

Pojištění: Všichni účastníci akce jsou pojištěni proti úrazu u Pojišťovny Kooperativa, a.s.

Pravidla                     : Hraje se podle platných pravidel soutěží vydaných ČASPV

http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-rekreacnich-sportu/dokumenty-komise/ . Soutěž Kubb se bude hrát podle upravených pravidel SKA, nebude se hrát na čas, ale bude se dohrávat do vybití kamenů ( původní pravidla ČASPV). Mölkky - http://www.caspv.cz/cz/casopis/ (časopis Pohyb je život 4. č. 2010)

Kategorie                   : Muži ročník narození 2002 a starší

                                     ► Ženy ročník narození 2002 a starší

Družstvo pro krajskou soutěž je dvoučlenné může startovat i muž+žena v kategorii muži. Náhradníci nejsou povoleni.

Pro soutěž v MÖLKKÁCH je vypsána jedna kategorie:

Muži + ženy ročník narození 2002 a starší (družstvo mohou tvořit dva hráči muži, ženy, mixy tzn.: M+M, Ž+Ž, Ž+M)

.

Hrací systém              : Družstva mohou soutěžit v jedné až třech hrách. Rozlosování a hrací systém určí pořadatel dle přihlášek. Každá hra je vyhodnocena samostatně.

Výstroj hráčů            : Hráči nastupují k utkání v jednotném sportovním oděvu dle platných                                                       pravidel.

Náčiní                        : Náčiní zajišťuje pořadatel.

Na woodball doporučujeme vzít vlastní. (Nezapomeňte si ho ve vlastním zájmu označit!)

 

 

 

           Ludmila Dostálová, v.r.                                             Věra Benešová, v.r.

             ředitel turnaje                                                      sekretářka SKASPV

 

Ve Lštění 17.8.2020SKP Nymburk
Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk

M: +420 606 567 240
E: skp.nbk@tiscali.cz
Ochrana osobních údajů

Copyright © 2021 by SKP Nymburk | realizace Regional | Administrace